Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het Mobiele Verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst. Woordvoerder Rob Stomphorst van VVN beaamt het bestaan van de maatschappelijke behoefte: “Door deze samenwerking kunnen wij het belang voor kinderen van het praktisch oefenen met verkeerssituaties landelijk en meerjarig onder de aandacht brengen. De behoefte onder de basisscholen aan dit Mobiele Verkeersplein is enorm.”

“De kracht van het Mobiele Verkeersplein zit in de speelse manier van lesgeven.”, aldus HP Calis, locatiemanager van Shell in Rijswijk. “De kinderen nemen actief deel aan de verkeerslessen. Door de speelse manier waarmee de theorie in praktijk wordt gebracht, raken de kinderen op een enthousiaste wijze vertrouwd met de geldende verkeersregels. Dit verhoogt hun veiligheid en veiligheid staat bij Shell hoog in het vaandel. ”

Het Mobiele Verkeersplein staat van dinsdag 3 tot en met 5 maart in Rijswijk op het Bogaardplein.

Het Verkeersplein reist ook in het schooljaar 2015/2016 door Nederland. Wilt u het Mobiele Verkeersplein naar de basisschool in uw stad of dorp laten komen? Boeken kan via www.verkeerspleinen.nl

Noot redacties:

Het Mobiele Verkeersplein staat iedere dag op een andere locatie in Nederland. Hiervoor is gekozen om zoveel mogelijk basisscholen in de gelegenheid te stellen aan dit verkeersveiligheidproject mee te doen. Het praktijkprogramma duurt een uur, er zijn vijf sessies per dag en het wordt kosteloos aangeboden.

Inmiddels hebben 950 scholen meegedaan en zijn bijna 50.000 leerlingen bereikt.

Voor meer informatie: www.verkeerspleinen.nl

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 377 8750

Email: media-nl@shell.com