Op de dag waarop Nederland de Dag van de Leraar viert, brengt Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland, een bezoek aan het Maerlant College in Den Haag. Tijdens de lunchpauze van de docenten komt hij langs met een overheerlijke ‘energieboost’ en zal hij met de leraren spreken over de belangrijke rol die ze vervullen bij het het aanwakkeren  van interesse en passie voor techniek én bij maken van de keuze voor een vervolgopleiding of een beroep in die richting door hun leerlingen.

“Om als Nederland een van de koplopers te blijven op het gebied van onderzoek en innovatie hebben we mensen nodig vol passie, drive en kennis om nieuwe technologieen – ook op het gebied van energie – te ontwikkelen,” zegt Dick Benschop. “Een inspirerende leraar kan een blijvende indruk achterlaten op leerlingen en zo de weg openen voor hen naar een toekomst vol mogelijkheden.” 

Na het bezoek van Benschop, ontvangen leerlingen uit VWO-6 een gastles van Shell-collega Eric Puik. Shell medewerkers verzorgen vele gastlessen per jaar op Jet-Net scholen, waar ook het Maerlant College er een van is.

Om alle leraren in Nederland te bedanken voor het goede werk dat ze dag in dag uit leveren, publiceert Shell vandaag een advertentie in landelijke media.

Een andere manier waarop Shell haar waardering voor docenten uit is door zogenaamde. Masterclasses te organiseren voor betadocenten van havo en vwo-scholen. Tijdens deze masterclasses krijgen de docenten zelf de mogelijkheid te zien hoe vakken als natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde en scheikunde in de praktijk tot uiting komen binnen een innovatief energiebedrijf als Shell. 

Voor redacties:

Over Shell en onderwijs

In Nederland is Shell betrokken bij meerdere initiatieven voor studenten van diverse opleidingniveaus, the Chocolate Challenge (VMBO), JetNet (HAVO/VWO), Eerst de Klas  en de Carrière Start Garantie (MBO).

Over Jet-Net

Jet-Net werd in 2003 opgezet door Shell, Akzo, Philips, DSM en Unilever, samen met de ministeries van EZ en OCW. Jet-Net richt zich met allerlei activiteiten specifiek op havo- en vwo- scholieren. Jet-Net maakt het mogelijk dat havo/vwo-scholen en bedrijven samen contextrijke leeromgevingen ontwikkelen; uitdagende activiteiten op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. De bedrijven investeren voor de lange termijn in Jet-Net, om te zorgen dat de activiteiten structureel deel gaan uitmaken van de lesprogramma’s.

Zo ervaren leerlingen dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is en zien ze met eigen ogen dat je in de technologie een goede en interessante baan kunt vinden. Door leerlingen een realistisch beeld van techniek te geven wil het de instroom in bèta/technische studies vergroten.

Shell in Nederland heeft met 30 Jet-Net-scholen een samenwerkingsovereenkomst en verzorgt onder meer gastlessen, excursies, workshops en hulp bij profielwerkstukken. Er wordt gewerkt vanuit 6 lokaties in Pernis, Moerdijk, Rijswijk, Den Haag, Amsterdam en Assen (NAM). Jaarlijks worden er door Shell ca. 10,000 leerlingen bereikt in onder- en bovenbouw van havo/vwo.

Landelijk doen momenteel 84 bedrijven en 175 scholen mee aan Jet-Net en worden jaarlijks meer dan 60,000 leerlingen bereikt.

Shell Jet-Net Masterclass

Vier maal per jaar organiseert Shell Masterclasses voor Bètadocenten van havo- en vwo-scholen in Nederland. De masterclasses zijn bedoeld om docenten meer inzicht te geven in hoe de vakken die zij geven in de praktijk worden toegepast en zo bij te dragen aan de professionalisering en vooral de motivatie van docenten, één van de oogmerken van het in 2013 gesloten Nationaal Techniekpact. De masterclasses worden gegeven door learning professionals van Shell en worden georganiseerd in samenwerking met Jet-Net, Bètasteunpunt Zuid-Holland en Bètapartners Amsterdam.