In de nieuwe vleugel gaan ongeveer tachtig R&D-experts proeven uitvoeren, waarbij ze condities nabootsen die op kilometers diepte voorkomen. Dit onderzoek moet inzichten opleveren in de wisselwerking tussen vloeistof en gesteente.

Met deze onderzoeksactiviteiten in de nieuwe vleugel van STCA worden verschillende specialismen bijeengebracht op één locatie. Dit bevordert de samenwerking en kennisuitwisseling; de wetenschap die aan deze gebieden ten grondslag ligt is namelijk sterk overeenkomstig. Samenwerking is de sleutel om sneller en efficiënter tot technologische innovatie te komen. Door de uitbreiding wordt tevens de positie van STCA in Shell’s mondiale R&D-netwerk versterkt.

“Innovatie is essentieel om energie ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden en tegelijk duurzamer te maken. Daarom investeren wij in verschillende innovatieprogramma’s zowel met externe partijen als op Shell R&D-locaties. Bijvoorbeeld in onze onderzoekcentra in Amsterdam, Houston en Bangalore”, zegt Chief Technology Officer Yuri Sebregts, verantwoordelijk voor R&D binnen Shell. “Deze locaties zijn dusdanig opgezet dat zij toegang geven tot de beste innovatie ter wereld en toptalent aantrekken om dit in stand te houden.”

De oplevering van de nieuwe laboratoriumvleugel van 8.500 m² wordt in 2017 verwacht. Momenteel heeft STCA 80.000 m² oppervlakte aan laboratoria, testhallen, werkplaatsen en kantoren, zoveel als elf voetbalvelden.

Investeren in innovatie

Shell investeert wereldwijd op jaarbasis ruim een miljard dollar in R&D en innovatie. In Nederland wordt door Shell op jaarbasis een paar honderd miljoen dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. STCA behoort tot de top voor wat betreft private onderzoeksuitgaven in Nederland.

Binnenshuis maar ook buitenshuis wordt geïnvesteerd in samenwerking en open innovatie. Shell werkt intensief samen met universiteiten, kennisinstellingen en andere partners in diverse landen, ook buiten de grenzen van de eigen sector.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50

E-mail: media-nl@shell.com