De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in haar onderzoek naar het incident in de MSPO2-fabriek duidelijke conclusies getrokken en aanbevelingen gedefinieerd. Het rapport sluit goed aan bij de conclusies van ons eigen onderzoek en de verbeteracties die al in gang zijn gezet. Wij kunnen ons vinden in de aanbevelingen en zullen nagaan hoe we deze gaan inpassen. De MSPO2-fabriek wordt dusdanig aangepast dat herhaling van eenzelfde incident is uitgesloten. Veiligheid staat bij ons voorop en het is pijnlijk dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden.