S.V. GIO is een traject van 20 weken voor kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand. Op twee locaties van S.V. GIO worden kinderen via het programma De Bibliotheek op School spelenderwijs aangezet tot lezen. Bibliotheek Rotterdam ondersteunt dit door het leveren van boeken, maar ook door het aanbieden van leesconsulenten die S.V. GIO ondersteunen.

Met de steun van Shell is het mogelijk het aantal locaties waar Bibliotheek Rotterdam en S.V. GIO samenwerken de komende jaren uit te breiden van twee naar vijf locaties. Bianca Stip van Shell Social Investment: “We hebben veel expertise op het gebied van onderwijs en werken mee aan diverse programma’s die jongeren helpen hun passies te ontdekken. Er is veel talent in Rotterdam. Dat talent hebben we hard nodig, ook bij Shell. En dit gaat over kansen in het onderwijs. Talent ontplooien. Daar zijn wij een groot voorstander van.”

De samenwerking tussen Bibliotheek Rotterdam, Shell en S.V. GIO bestaat onder meer uit:

 • Een actuele, aantrekkelijke en wisselende boekencollectie
 • Trainingen voor ouders gericht op het belang van (voor)lezen
 • Inzet en advies van een professionele leesconsulent van Bibliotheek Rotterdam
 • Gezamenlijk kick-offevenement
 • Bezoeken van leerlingen aan een Shell-vestiging, inclusief voorleesmiddagen
 • Trainingen voor Shell-medewerkers en vrijwilligers

Over Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam is sinds begin 2013 een zelfstandige organisatie die zich maximaal inzet voor de Rotterdamse bevolking. De bibliotheek wil eraan bijdragen dat mensen bewust, kritisch en actief kunnen deelnemen aan de Rotterdamse samenleving. Het bevorderen van leesplezier en voorkomen van taalachterstand staat centraal. De bibliotheek is met vijftien vestigingen en 2.1 miljoen bezoekers per jaar de best bezochte culturele instelling van Rotterdam.

Maatschappelijk Partnerschap

Sinds kort kent Bibliotheek Rotterdam een donatieprogramma. Daarin krijgen organisaties de mogelijkheid om Maatschappelijk Partner en/of Vriend van de bibliotheek te worden. Daarmee steunen zij Bibliotheek Rotterdam én profiteren ze van het grote bereik van de bibliotheek:

 • -15 locaties
 • 2, 1 miljoen bezoekers per jaar
 • 100.000 leden
 • 725.000 materialen
 • 2,2 miljoen uitleningen
 • 1, 4 miljoen bezoeken op de website
 • 475 studie- en werkplekken
 • 120 aangesloten basisscholen in Rotterdam
 • 35.000 leerlingen die meedoen aan De Bibliotheek op School
 • 35.000 bezoekers van activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.rotterdam.nl