‘Deze controlekamer is in alle opzichten een verbetering’, zegt Bart Voet, General Manager van Shell Pernis. ‘Alle operatiepanelen en het besturingssysteem zijn nieuw. Door deze aanpassingen zijn we nog beter in staat om de processen te beheersen en de producten volgens de juiste specificaties bij de klant af te leveren, dit alles in een nog veiligere werkomgeving. We gebruiken de modernste technologie en hebben de functionaliteit en ergonomie goed onder de loep genomen.’

Ter optimalisatie van de controlekamer zijn er meerdere workshops georganiseerd met de dagelijkse gebruikers van de ruimte. Op basis van hun inbreng zijn er aanpassingen gemaakt in de indeling. In de nieuwe opzet kunnen de operators optimaal samenwerken en hebben zij de juiste zichtlijnen vanaf de werkplek.

Bij de officiele opening kreeg Bart Voet assistentie van twee leden van de Shell Pernis Kinderraad. Onder het motto ‘de jeugd heeft de toekomst’ verrichtten Sterle en Ömer samen met Bart Voet de openingshandeling. De kans bestaat immers dat de Kinderraadsleden van nu, later buren en/of misschien zelfs medewerkers van de raffinaderij in de toekomst zijn.

Shell Pernis investeert voortdurend in de verschillende fabrieken, installaties en systemen. Zo werd onlangs een grote onderhoudsstop afgerond waarbij achttien fabrieken volledig zijn gecontroleerd, schoongemaakt, aangepast en weer veilig in bedrijf genomen.

Voor redacties:

Over Shell Pernis

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste raffinaderijen ter wereld. Het bedrijfsterrein biedt naast olieverwerkende fabrieken huisvesting aan chemische fabrieken van Shell en van andere bedrijven.

In ongeveer zestig verschillende fabrieken worden olieproducten en basischemicalien gemaakt op basis van aardolie. Het grootste gedeelte van het terrein wordt in beslag genomen door de raffinagefabrieken van Shell. Daarnaast staan er chemische fabrieken.

Er worden per dag 404.000 vaten ruwe olie verwerkt. Dit is 20 miljoen ton per jaar. Als de fabrieken voluit draaien, wordt er 750 liter ruwe olie per seconde verwerkt in de Crude Distillers. De belangrijkste producten die door de raffinaderij worden gemaakt zijn gasolie/diesel, benzine, kerosine, LPG en stookolie. De producten die door de chemische fabrieken worden gemaakt zijn polyolen en oplosmiddelen (bijvoorbeeld aceton, alcoholen en glycolethers).

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 377 8750

Email: media-nl@shell.com