Vandaag vieren Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Shell de 60.000ste deelnemer aan het Mobiele Verkeersplein. Leerlingen van basisschool de Zonnewijzer zijn voor één dag de baas van het verkeer in Haarlem. Tegenover het gemeentehuis, midden op de Grote Markt, debatteren ze ter plekke in een ‘Buitengewone Gemeenteraadsvergadering’ met de gemeente over verkeersveiligheid in Haarlem en krijgen ze een stem in het beleid.  Daarna doorlopen de kinderen het parcours met verkeersborden, skelters, fietsjes, zebrapaden en verkeerslichten.

“We zijn zeer trots om vandaag de 60.000ste deelnemer van dit succesvolle programma te mogen verwelkomen. We hebben in een korte periode met het Mobiele Verkeersplein al deze kinderen in de praktijk geleerd hoe ze op een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer. Dit feestelijke moment vieren we op serieuze en verrassende wijze met een ‘Buitengewone Gemeenteraadsvergadering’ waarin de leerlingen hun mening kunnen geven over het verbeteren van de verkeersveiligheid”, aldus Bianca Stip, Social Investment Advisor Shell Nederland B.V..

Onder leiding van Agent Joss van Uppelschoten praten de kinderen met VVN, verkeersouders, gemeente en Shell. De voorstellen die hieruit voortkomen worden daarna aan Wethouder Snoek van Jeugd, Onderwijs en Sport overhandigd, zodat hij deze met de gemeente Haarlem kan bespreken.

Extra aandacht voor de dodehoek van vrachtauto´s

Het Mobiele Verkeersplein is 4 jaar geleden door VVN en Shell opgezet om het toenemend aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Kinderen vinden het heel leuk om het parcours te doen en leren zo spelenderwijs hoe ze op een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer. Dit jaar is het Mobiele Verkeersplein uitgebreid met extra aandacht voor het gevaar van de dode hoek van vrachtauto’s. 

Verkeerseducatie harder nodig dan ooit

Rob Stomphorst, woordvoerder van VVN zegt hierover: “Het Mobiele Verkeersplein sluit perfect aan bij het praktisch verkeersonderwijs zoals VVN dit voorstaat en waar aandacht voor de dodehoek deel van uitmaakt. Jaarlijks vallen ongeveer vijftien doden en tweeëntwintig ziekenhuisgewonden onder fietsers als gevolg van een dodehoekongeval. In groep 7 en 8 leren we de kinderen dat de chauffeur van een vrachtauto hen dikwijls niet kan zien en dat zij daarom altijd ruim en rechts achter de vrachtauto moeten blijven. Bij het Verkeersplein maken leerlingen van groep 4,5 en 6 kennis met de dodehoek en zien zij wat de chauffeur kan zien en niet kan zien".

Over Het Mobiele Verkeersplein

Het Mobiele Verkeersplein is een gezamenlijk initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Shell. Kinderen uit de groepen 4,5 en 6 van basisscholen worden tijdens het doorlopen van het levensechte parcours vertrouwd gemaakt met verkeersregels en -situaties. Naast theorieles, die de leerlingen op school al krijgen, leert het Mobiele Verkeersplein ze in de praktijk om te gaan met verschillende verkeerssituaties. Kijk voor meer informatie op www.verkeerspleinen.nl