Sms-berichten en/of e-mails over frauduleuze en niet-bestaande loterijen of wedstrijden worden zogenaamd uit naam van Shell verstuurd. In het bericht wordt veelal melding gemaakt dat de ontvanger geselecteerd is als winnaar van een niet-bestaande wedstrijd of loterij.

De Shell Groep, of ondernemingen daarbinnen, zijn NIET betrokken bij welke loterij of e-mail-/sms-prijs (of subsidies) dan ook.

Wat moet u doen

Ga niet in op ongewenste zakelijke voorstellen en/of vacatures van personen of e-mailadressen die u niet kent of vertrouwt.

Geef geen persoonlijke of financiële informatie vrij aan mensen die u niet kent of niet vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt. Mocht u dit soort informatie hebben vrijgegeven aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt, overweeg het incident dan te melden bij de lokale politie.

Kijk uit voor verdachte signalen, zoals berichten afkomstig van e-mailadressen die niet van Shell zijn, slecht Engels of Nederlands en geldverzoeken.

Ons standpunt

Er wordt in deze gevallen gefraudeerd met de naam en identiteit van Shell. Hoezeer we ook meevoelen met iedereen die op deze manier geld verloren heeft, kunnen bedrijven binnen de Shell Groep hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

----------