Experiment with new fuel for equipment Rotterdamsebaan
Rotterdamsebaan

Shell GTL Fuel verbrandt bij standaard toepassingen in zware dieselvoertuigen schoner dan conventionele dieselbrandstof uit aardolie. Een onafhankelijk onderzoek door TNO* heeft dat vastgesteld. De reductie aan stikstofoxiden (NOx) bedraagt 10 tot 15 procent en de fijnstofreductie (PM10) is 20 tot 30 procent. Bijkomende voordelen van GTL zijn dat de motoren stiller lopen (1 tot 3dB), dat het geur- en kleurloos is en tevens biologisch afbreekbaar. Daardoor kan werken in de directe omgeving van machines die draaien op GTL minder belastend zijn voor het personeel op de bouwplaats. De machines hoeven niet te worden aangepast voor het draaien op de schonere brandstof. 

Rotterdamsebaan

Combinatie Rotterdamsebaan (BAM en Volker Wessels) zal bij de hele bouw van de Rotterdamsebaan alle daarvoor geschikte bouwmachines laten draaien op GTL. Om de effecten op de luchtkwaliteit te kunnen vaststellen, zullen BAM en Shell in het eerste jaar van het project metingen verrichten. Hierbij worden de emissies van machines die draaien op GTL vergeleken met de emissies van machines die draaien op diesel.

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring van Den Haag. De bouw start na de zomer en zal volgens planning in 2020 worden afgerond.

*TNO rapport R10588: Beoordeling van verontreinigende emissies met Shell GTL Fuel.