De windenergie-tender omvat twee vergunningen voor de bouw en exploitatie van twee windparken, die ieder 350 MW moeten leveren, genoeg om 825.000 huishoudens van stroom te voorzien. De twee windparken, Borssele I en II, komen 22 km uit de kust van Zeeland te liggen.


Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 377 8750
Email: media-nl@shell.com