Shell pleitte in 2007 voor deze standaardisering, voordat de grootste GTL-installatie - Pearl GTL - in Qatar in bedrijf zou worden genomen. Vervolgens was het bedrijf betrokken bij het negen jaar durende consultatieproces. Met paraffinehoudende brandstoffen kan de lokale luchtkwaliteit verbeterd worden zonder dat motoren aangepast hoeven te worden.

“Dit is een belangrijke mijlpaal in de marktpositie van onze Shell GTL Fuel“, zegt Michael Flynn, General Manager Gas-To-Liquid Products bij Shell. “EN15940 wordt nu de brandstofstandaard waarnaar verwezen zal worden wanneer fabrikanten en wetgevers specifieke voorwaarden en beleid gaan formuleren betreffende het gebruik van paraffinehoudende brandstoffen. Zo kunnen fabrikanten nu overwegen om EN15940 toe te voegen aan de lijst met goedgekeurde brandstoffen in de gebruikshandleiding van hun machines. Voor klanten betekent dit een verbeterde kwaliteits- en veiligheidsgarantie.”

Shell Gas to Liquid fuel showing Oil container and Cargo ship

Shell gelooft dat GTL Fuel een steeds belangrijkere rol gaat spelen als brandstof voor machines en zwaar vervoer over weg en water, vooral in gebieden waar overheden op zoek zijn naar mogelijkheden om lokale uitstootwaarden direct te verlagen. Michael Flynn: “Deze nieuwe Europese specificatie schept direct meer mogelijkheden voor het gebruik van Shell GTL Fuel.”

Shell GTL Fuel maakt deel uit van de groeiende markt van paraffinehoudende brandstoffen en wordt geproduceerd in de Pearl GTL-installatie van Shell en partner Qatar Petroleum. Pearl GTL produceert 140.000 vaten GTL-producten per dag, waaronder Shell GTL Fuel. Daarmee kan de installatie voor een groot deel aan de mondiale vraag voldoen.

Shell GTL Fuel kan gebruikt worden als drop-in-brandstof in dieselmotoren zonder aanpassingen aan motoren of investeringen in infrastructuur. De brandstof is nagenoeg zwavel- en geurvrij, goed biologisch afbreekbaar en niet giftig. Shell GTL Fuel kan ook bijdragen aan een reductie van de lokale uitstoot van stikstofoxiden en fijnstofdeeltjes. Het is commercieel verkrijgbaar voor klanten binnen Europa, voornamelijk in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Frankrijk.

Paraffinehoudende dieselbrandstoffen voldeden niet helemaal aan de voorgaande EN590-specificatie vanwege hun iets lagere dichtheid. Echter, paraffinehoudende brandstoffen hebben tegenwoordig sterk verbeterde eigenschappen. Hun lage dichtheid compenseren ze met een hoger energiegehalte en cetaangetal. De hogere consistentie van de brandstofmoleculen betekent dat ze vergeleken met gewone diesel homogener verbranden, met als gevolg een lagere uitstoot.

De laatste tien jaar heeft Shell wereldwijd in grote steden meerdere proefprojecten met Shell GTL brandstof opgezet, waarbij meer dan een miljoen kilometer is afgelegd. De belangrijkste marktsegmenten voor Shell GTL Fuel zijn: voertuigen in de publieke sector en het openbaar vervoer, zee- en binnenschepen, voertuigen en machines in de bouw, installaties voor het opwekken van elektriciteit, voertuigen op vliegvelden en voertuigen op het spoor.

De brandstof wordt nu bijvoorbeeld gebruikt door Mammoet in Nederland; de voertuigen van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen; rederijen die luxe riviercruises aanbieden op de Seine in Frankrijk; het eerste zeeschip op GTL Fuel, de Kroonborg op de Noordzee, en vele andere klanten.

 

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50

E-mail: media-nl@shell.com