Generation Discover Entry gate with people around

Meer dan 30.000 bezoekers hebben de afgelopen vijf dagen spelenderwijs ervaren wat technologie en wetenschap voor de toekomst kunnen betekenen tijdens het Shell Generation Discover festival in Den Haag. De laatste dag van het evenement stond in het teken van leraren. Leerkrachten werden geïnspireerd over het belang en de mogelijkheden van technologie in onderwijs. Ook gingen bedrijfsleven en de overheid tijdens het symposium van TechniekTalent met elkaar in gesprek om nieuwe ideeën te bedenken voor de toekomst van techniekeducatie.

Als onderdeel van het scholenprogramma bezochten ongeveer 200 schoolklassen uit de regio het Generation Discover festival met hun docent. Omdat leraren een belangrijke rol spelen bij de toekomstbepalende keuzes die jongeren maken, werd er tijdens het festival extra aandacht aan hen geschonken. Basisschool- en middelbareschooldocenten kregen tijdens een exclusieve workshop inzicht in hoe zij techniek kunnen integreren in hun lesprogramma en wat creatieve manieren zijn om kinderen in staat te stellen uitvinders te worden.

“De leraren werden welverdiend in het zonnetje gezet, het was mooi om te zien dat er veel toegewijde leerkrachten zijn die hun rol in techniekeducatie serieus nemen en daar graag aan willen bijdragen.” zegt Anne Schreuder, Shell Generation Discover festivaldirecteur. “Dat is precies wat wij met het Generation Disover programma willen bereiken. Ik ben verheugd dat dit festival een succes was en kijk uit naar het programma van activiteiten dat door het land zal volgen.”

Tijdens het TechniekTalent symposium wisselden bedrijfsleven en overheid van gedachten over het funderen van techniek in het onderwijs en hoe de samenwerking tussen scholen en bedrijven versterkt kan worden. Onder andere Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Science Education and Talent Development Universiteit Twente, Doekle Terpstra, aanjager van Nationaal Techniekpact 2020 en Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland waren hierbij aanwezig.

“Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is van cruciaal belang bij het ontplooien van technisch talent van jongeren en de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Bedrijven en scholen kunnen elkaar alleen niet altijd even makkelijk vinden. Met dit initiatief is een waardevolle basis gelegd voor toekomstige samenwerkingen,” aldus Van Straalen.

Met de laatste dag van het festival is het eerste evenement van het Generation Discover programma afgesloten. Shell zal zich de komende jaren blijven inzetten voor het stimuleren van technologie onder jongeren door educatieve initiatieven te organiseren, met als doel minimaal 1 miljoen jongeren in Nederland te enthousiasmeren om ‘ontdekker van de toekomst’ te worden.

Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 – 377 87 50
E-mail: media-nl@shell.com