Een impressie van de Solvent Deasphalter
Een impressie van de Solvent Deasphalter

“Met de SDA-installatie en de Aromatenfabriek verbeteren wij de flexibiliteit en kunnen wij de productportfolio beter afstemmen op de marktvraag’, zegt Jos van Winsen, general manager Shell Pernis. ‘Dat is essentieel om de leidende positie van Shell Pernis in het internationale speelveld te kunnen behouden en een belangrijke werkgever te blijven.. In een uitdagende tijd met stevige concurrentie is het cruciaal dat we blijven investeren.”

De SDA krijgt als taak zware bestanddelen te verwijderen uit een stroom aardolieproducten waardoor in andere fabrieken meer lichtere, hoogwaardige producten zoals benzine en diesel kunnen worden gemaakt. De fabriek zal de prestaties van Shell Pernis en daarmee ons  concurrentievermogen verder vergroten. Bovendien zorgt de SDA ervoor dat de milieubelasting van ons productportfolio afneemt. De fabriek zal naar verwachting in 2018 gereed zijn.

De Aromatenfabriek moet eveneens bijdragen aan een verdere versterking van de concurrentiepositie. Deze nieuwe installatie maakt het mogelijk om een relatief benzeenrijke stroom te produceren die in Moerdijk verder wordt verwerkt tot zuiver benzeen, die als grondstof dient voor verwerking tot onder meer rubber, plastics, nylon en synthetische stoffen. Shell Moerdijk zal een belangrijke afnemer van deze grondstof zijn. Deze nieuwe Aromatenfabriek maakt het mogelijk productstromen tussen Shell Pernis en Moerdijk te optimaliseren en draagt bij aan verdere integratie tussen olie en chemie.

Innovatie en energie-efficiency staan centraal bij nieuwe fabrieken en installaties van Shell Pernis. Energie-efficiency verbetering is essentieel om tot een meer duurzame energievoorziening te komen. In juni is bijvoorbeeld ook besloten met Warmtenet Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam om restwarmte van Shell Pernis te leveren aan het warmtenetwerk van de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarmee zal deze warmte vanaf eind 2017 nuttig kunnen worden gebruikt door de omgeving.

Meer informatie over Shell Pernis en raffinage:

  • Shell Pernis is het grootste geïntegreerde raffinage- en chemiecomplex in Europa met een capaciteit van 404.000 vaten ruwe aardolie/dag. Er wordt een breed scala aan producten gemaakt, waaronder verschillende brandstoffen en basisstoffen voor chemische fabrieken.
  • De locatie biedt werkgelegenheid aan zo’n 1900 eigen personeelsleden aangevuld met dagelijks gemiddeld 1000 medewerkers in dienst bij aannemers. Tijdens het hoogtepunt van de bouwfase van de SDA-unit zullen er zo’n 1000 extra mensen op de site werkzaam zijn.
  • Shell Pernis is een van de toonaangevende geïntegreerde complexen van Shell’s Global Manufacturing activiteit wereldwijd. Meer dan de helft van de productie van Shell Pernis wordt geëxporteerd.
  • Shell Global Manufacturing maakt deel uit van een geïntegreerde waardeketen, waarin aardolie wordt omgezet in producten met een grotere waarde en verkocht.
  • Momenteel bestaat het wereldwijde netwerk uit belangen in 24 raffinaderijen met een gezamenlijk capaciteit om meer dan 3,1 miljoen vaten aardolie (aandeel Shell) te verwerken.
  • We investeren voortdurend in de verbetering van energie-efficiëntie om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken en onze impact op het milieu te minimaliseren.

Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 – 377 87 50
E-mail: media-nl@shell.com