LNG is een alternatieve brandstof voor scheepsexploitanten die inspelen op de emissieregelgeving voor zwavel en stikstof in Emission Control Areas (ECA’s) en daarbuiten.

‘Wij hechten aan vermindering van onze luchtemissies en verbetering van de luchtkwaliteit. Dat willen we op verschillende manieren realiseren, waaronder het inzetten van LNG’, aldus Tom Strang, senior vicepresident Maritime Affairs bij Carnival Corporation. ‘We zijn er trots op voorop te lopen bij het promoten van LNG als brandstof voor de cruisemarkt en het creëren van een nieuw model voor de nieuwe generatie cruiseschepen.’

‘Vroegtijdig samenwerken is cruciaal voor de transitie naar schoner varen op LNG’, zegt Lauran Wetemans, General Manager Downstream LNG van Shell. ‘Dit is een unieke samenwerking die bijdraagt aan een robuuste en betrouwbare leveringsketen voor LNG-brandstof, en ook kansen biedt voor toekomstige groei.’

Een van de twee cruiseschepen zal gebruik maken van het LNG bunkerschip dat Shell laat bouwen en dat wordt beladen bij de Gas Access to Europe-terminal in Rotterdam. Het tweede schip zal naar verwachting tanken in een van de havens in het westelijk deel van de Middellandse Zee.

Noot voor de redactie

  • De vraag naar LNG als brandstof voor de scheepvaart trekt aan vanwege de aangescherpte emissie-eisen van de Internationale Maritieme Organisatie.
  • Deze overeenkomst bouwt voort op het akkoord dat in april 2016 met Carnival is gesloten voor de levering van LNG aan het schip AIDAprima om het na aanmeren van stroom te voorzien.
  • Shell is de eerste klant van een nieuwe vervoersinfrastructuur gewijd aan LNG. Deze vervoersinfrastructuur werd in juli 2014 bekendgemaakt – ‘Shell in terminaluitbreidingsovereenkomst om LNG als transportbrandstof te stimuleren’. Om scheepvaartklanten te bedienen bouwt Shell een innovatief bunkerschip met een capaciteit van circa 6.500 kubieke meter om de overslag op zee te vergemakkelijken en LNG vanaf de Gate-terminal te leveren.
  • In december 2015 tekende Shell Trading Rotterdam B.V. (Shell) een charterovereenkomst met Plouvier Transport N.V. en Intertrans Tankschiffahrt AG voor vijftien nieuwe dual-fuel binnenvaartschepen, die hoofdzakelijk op LNG varen. De schepen zullen naar verwachting tussen eind 2016 en medio 2018 gespreid worden opgeleverd. Het is de bedoeling dat deze schepen brandstof innemen via een combinatie van truck-to-ship locaties en bunkerstations die gekoppeld zijn aan de Gate-terminal.
  • Shell heeft drie bevoorradingsschepen die op LNG varen gecharterd voor de diepwateractiviteiten in de Golf van Mexico.
  • De ontwikkeling van schepen die op LNG varen en de ondersteunende infrastructuur versterkt de positie van Shell in de Europese aardgas- en LNG-markt. De inmiddels wereldwijde handel in LNG begon meer dan vijftig jaar geleden, toen Shell de eerste commerciële lading LNG uit Algerije overbracht naar het Verenigd Koninkrijk.
  • Shell Shipping & Maritime beheert meer dan veertig LNG-tankers – wat Shell tot een van de grootste exploitanten van LNG-tankers onder de internationale oliemaatschappijen maakt.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50
E-mail: media-nl@shell.com