Naar verwachting neemt de wereldbevolking tot 2050 met zo’n 2 miljard mensen toe en stijgt het aantal voertuigen wereldwijd in dezelfde periode van 1,2 miljard vandaag tot ongeveer 2 miljard. Dat vraagt om slimme, schone en efficiënte vervoersideeën. Bright Energy Ideas Challenge heeft als doel om deze kansrijke innovaties te versnellen.

‘Er zijn veel start-ups met echt interessante ideeën, concepten en prototypes op het gebied van mobiliteit, maar jonge ondernemers missen vaak de middelen en soms specifieke expertise om met hun innovaties de volgende stap te zetten’, vertelt Geert van de Wouw, managing director van Shell Technology Ventures. ‘Bright Energy Ideas Challenge daagt start-ups met een innovatieve mobiliteitsoplossing uit met als doel de stap van protoype naar praktisch toepassing te versnellen. Een investering, expertise en het vinden van de juiste partners is daarbij vaak essentieel.’

Energy Fest

Open innovatie en samenwerking met vernieuwende ondernemingen en organisaties zijn belangrijk om in de groeiende vraag naar energie blijven voorzien. Daarom kwamen er vandaag bij Energy Fest in Shell Technology Centre Amsterdam honderden start-ups, investeerders, R&D-experts uit het bedrijfsleven bijeen.

Verdeeld over drie categoriën – innovaties in olie en gas, renewables en big data en IT in energie – presenteerde een aantal start-ups hun ideeën en concepten aan het publiek van investeerders en andere innovators. Innoseis, die met hun seismisch opnameapparatuur efficiënte olie- en gaswinning mogelijk maken, won in de categorie innovaties in olie en gas. e-kite, werd door de jury aangewezen als winnaar in de categorie renewables met hun vliegersysteem voor het opwekken van elektriciteit. De pitchwedstrijd voor big data en IT in energie werd gewonnen door Octo met speciale software die alle informatie over energiegebruik en -opwekking in gebouwen kan combineren.

 

Meer informatie over de voorwaarden en criteria is te vinden op: www.shell.nl/startupchallenge

Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 – 377 87 50
E-mail: media-nl@shell.com