Ook heeft Shell een tijdcharterovereenkomst gesloten met Victrol N.V. en CFT voor een bunkership met een capaciteit van 3.000 m3 LNG. Het schip krijgt Rotterdam als standplaats en geeft extra flexibiliteit om een breed scala aan klanten te bevoorraden, met inbegrip van vaartuigen op Europese binnenwateren.

‘LNG als scheepsbrandstof heeft een belangrijke rol te spelen in de energiemix van de toekomst,’ zegt Steve Hill, Executive Vice President van Shell Energy. ‘Met deze bunkerschepen en de Gate terminal  laten we zien dat Shell is toegewijd aan het bouwen van een robuuste en betrouwbare bevoorrading van onze klanten. Met strengere regels voor emissies aan de horizon, blijven we met onze klanten en partners werken aan schonere energieoplossingen.’

Steeds meer scheepseigenaren en -operators kiezen voor het schoner brandende LNG in plaats van traditionele brandstoffen. Dit in reactie op regelgeving voor de uitstoot van zwavel en stikstofoxiden, inclusief de recente beslissing van de International Maritime Organization (IMO) om het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen te beperken tot 0.5%.

ReaLNG

De Shell LNG Bunker Vessel is onderdeel van het project ReaLNG dat LNG als brandstof voor de scheepvaart een realiteit maakt in de Noordzee/Baltische regio en wordt mede gefinancierd door de European Union’s Connecting Europe Facility.