President-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, tijdens de onthulling van het partnerschap in NEMO Science Museum
President-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, tijdens de onthulling van het partnerschap in NEMO Science Museum.

De lesmethode Maakkunde is ontwikkeld door NEMO. Het inhoudelijke concept kwam tot stand in samenwerking met een netwerk van Europese wetenschapsmusea, universiteiten, expertisecentra voor technisch onderwijs, pabo's en basisscholen. Het Shell Centenary Scholarship Fund - een onafhankelijk opererende Britse geregistreerde liefdadigheidsinstelling voor bevordering van wetenschapsonderwijs - gaat Maakkunde als hoofdpartner financieel ondersteunen. Shell Nederland ondersteunt Maakkunde door een samenwerking via hun Generation Discover-programma. Dit programma van Shell is erop gericht om oplossingen te vinden voor de energie-, water- en voedseluitdagingen van de wereld. De samenwerking tussen Generation Discover en Maakkunde richt zich op het bereiken van zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten met beide programma’s.

Met Maakkunde brengt NEMO zijn ervaring naar de klas. De nieuwe hands-on lesmethode is ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs. Maakkunde bestaat uit 10 thematische modules met aansprekende uitdagingen, waarvoor leerlingen samen een oplossing bedenken en ook echt maken. Dit vereist creativiteit, samenwerking en het vermogen om problemen op te lossen. NEMO wil deze 21e-eeuwse vaardigheden op een vroege leeftijd stimuleren bij kinderen. Leerkrachten worden ondersteund met nascholing op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in de klas.

“Er is nog te weinig structurele aandacht voor wetenschap en technologie in het primair onderwijs waarin zowel onderzoekend áls ontwerpend leren centraal staat. Om dit duurzaam te verbeteren, is NEMO begonnen met Maakkunde,” zegt Marjolein van Breemen, manager van het NEMO Science Learning Center. “NEMO zal in de komende jaren zoveel mogelijk leerkrachten in het primair onderwijs nascholing geven om daarmee het zelfvertrouwen op te bouwen om aan de slag te gaan met de modules van deze praktische onderwijsmethode. We zijn er trots op om samen te werken met onze partners. TSCSF ondersteunt als sponsor het doel dat wij met de lesmethode Maakkunde willen bereiken. En in Shell's Generation Discover-programma vonden we een goede partner die dit doel versterkt met haar eigen Bright Ideas Challenge.”

TSCSF-directeur Pradeep Pursnani stemt hiermee in. “TSCSF investeert in innovatieve partners die jonge mensen over de hele wereld helpen om vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie en wiskunde (STEM) op te bouwen. We zijn enthousiast over dit partnerschap met NEMO en ik zie het Maakkunde programma als de grootste interventie in Nederland om wetenschap op het basisniveau te bevorderen en bij de leerkrachten de capaciteit te ontwikkelen om deze vakken te onderwijzen.”

NEMO bundelt krachten met onderwijsinstellingen en bedrijven, zoals Shell, om deze onderwijsmethode te realiseren. “Ik ben zeer verheugd deze aankondiging vandaag te doen. Zowel NEMO als Shell delen het idee dat het belangrijk is dat kinderen zelf dingen bedenken en creëren. Het is cruciaal dat de volgende generatie het grote potentieel van wetenschap en technologie begrijpt,” zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. “Vandaag de dag is er een tekort aan mensen met een technische achtergrond. Met de Bright Ideas Challenge, een online studiepakket, willen we kinderen inspireren en laten zien wat wetenschap en technologie voor onze toekomst betekenen. Samen met het NEMO Maakkunde programma willen we zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten bereiken. Van 29 mei tot 9 juni is onze Bright Ideas Hub op het Marineterrein in Amsterdam, bijna in de achtertuin van NEMO. Kinderen die deelnemen aan de Challenge maar niet in staat zijn om de Hub te bezoeken, kunnen NEMO Science Museum gratis bezoeken.”

Over Maakkunde

Van een koelkast tot een kleerhanger en van een brug tot een broodrooster: bijna alles om ons heen wordt bedacht en gemaakt. Dat vraagt om creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Vaardigheden die we bij kinderen van groep 1 tot en met 8 al vroeg kunnen stimuleren. Maakkunde helpt ze hun talenten en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

www.maakkunde.nl

Over The Shell Centenary Scholarship Fund

The Shell Centenary Scholarship Fund (TSCSF) is in 1998 opgericht als een onafhankelijk opererende Britse geregistreerde liefdadigheidsinstelling.

www.shellcentenaryscholarshipfund.org

Over Generation Discover

Generation Discover is voor ontdekkers die de toekomst maken. Een serie onvergetelijke ervaringen op het gebied van wetenschap en technologie. Voor scholieren, studenten en jonge ondernemers.

https://www.generationdiscover.nl/