Shell streeft in Nederland naar moderne, bruisende kantoor- en onderzoekslocaties voor haar medewerkers. Zo worden optimale mogelijkheden voor samenwerking gecreëerd. Met de uitbreiding van het Shell Technology Centre Amsterdam en de (restauratie) werkzaamheden aan het hoofdkantoor in Den Haag wordt hieraan momenteel hard gewerkt.

Tegelijkertijd is sprake van overtollige kantoorruimte. Daarom voerde Shell de afgelopen periode een studie uit naar alle kantoor- en onderzoekslocaties van Shell in Nederland. Deze evaluatie heeft geleid tot het voorgenomen besluit om de kantoren in de Randstad te concenteren op drie locaties: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

Het voorgenomen besluit betekent dat Shell de locatie Rijswijk op termijn verlaat. In Rijswijk heeft Shell twee bedrijfsvestigingen: Kessler Park 1 en Lange Kleiweg 40, beide gelegen op het bedrijventerrein Plaspoelpolder. De werknemers in Rijswijk verhuizen in de komende jaren naar de locaties van Shell in Amsterdam en Den Haag.

Shell heeft een lange geschiedenis in Rijswijk die teruggaat tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Locatie Rijswijk en haar faciliteiten hebben een belangrijke rol gespeeld in Shell’s technologische en commerciële positie. Shell wil deze positie verder versterken vervanuit een toonaangevende ‘technologiehub’ in Amsterdam en een modern hoofdkantoor in Den Haag.

Met name voor locatie Kessler Park, eigendom van Shell, moeten nieuwe gebruikers worden gevonden. Shell gaat hier zorgvuldig mee om. Hiertoe is een samenwerking gestart met de gemeente Rijswijk.