Als onderdeel van haar ambitie om meer en schonere energie te leveren, voorziet Shell in de komende jaren een sterke groei van haar New Energies-activiteiten. Tegen 2023 verwacht het energieconcern dat het aantal banen in haar New Energies-hub in Nederland groeit naar vijfhonderd tot zevenhonderd. Shell ziet potentieel voor verdere groei in de jaren daarna. Shell is ook van plan om meer dan 200 miljoen dollar te investeren in een nieuwe Shell-campus in Den Haag, daarnaast versterkt Shell haar Research & Development activiteiten in Amsterdam.

De ambitie van Shell om meer en schonere energieoplossingen te leveren, wordt gedreven door de veranderende behoeften van de samenleving en commerciële kansen binnen de energietransitie. De New Energies-tak bouwt voort op Shell’s ervaring met koolstofarme technologie en onderzoekt nieuwe commerciële modellen die zijn gericht op de mondiale energietransitie. De focus ligt op nieuwe brandstoffen en elektriciteit. Het opschalen van de New Energies-activiteiten tot een groot onderdeel van het bedrijf maakt onderdeel uit van de strategie van Shell. Wereldwijd verwacht Shell tot 2020 gemiddeld 1 tot 2 miljard dollar per jaar te investeren in New Energies.

Nederland als bakermat

Nederland is de bakermat van Shell’s New Energies-tak. Van hieruit zijn de wereldwijde activiteiten van Shell op dit vlak de afgelopen twee jaar gecoördineerd. Dit onderdeel blijft gevestigd in Nederland, een land dat dankzij zijn strategische ligging, kennis en economie het potentieel heeft om een leider te zijn in de energietransitie.

"Shell New Energies groeit snel", zegt Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director. "We voorzien dan ook een groei van het aantal hoogwaardige banen binnen dit onderdeel. Alleen al in Nederland zijn er bij New Energies de afgelopen twee jaar 150 banen bijgekomen via acquisities en organische groei. We verwachten dat het aantal banen in New Energies in Nederland de komende vijf jaar groeit naar vijfhonderd tot zevenhonderd banen. En we voorzien verdere groei in de periode daarna, afhankelijk van de kansen in deze markt in binnen- en buitenland.”

Shell creëert hub voor innovatie in Nederland

Shell is ook van plan meer dan 200 miljoen dollar te investeren in haar hoofdkantoor in Den Haag. Volgens Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, gaat deze ontwikkeling over investeren in Shell’s toekomst in Nederland. Shell wil in Den Haag een moderne campus bouwen waar ook New Energies wordt gehuisvest. Shell wil een actieve rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Het bedrijf wil de netto CO2-voetafdruk van haar energieproducten verminderen en haar belangen in koolstofarme activiteiten vergroten. Tegelijkertijd blijft Shell werken aan verbetering van de energie-efficiency van haar eigen processen.

Marjan van Loon zegt dat Shell zich richt op een breed scala van potentiële toekomstige investeringen binnen New Energies in Nederland: “Innovatieve investeringen binnen New Energies. Van het vergroten van onze windactiviteiten in de Noordzee, waar we een oprichtersbelang hebben in Borssele III/IV, tot verdere investeringen in waterstofoplossingen. Ook werken we aan een zonnepark in Moerdijk en aan verschillende oplossingen op het gebied van elektrische mobiliteit. Denk aan laadoplossingen, waarbij we onder meer voortbouwen op de overname van NewMotion in Nederland en de uitrol van ons snellaadpuntennetwerk onder de naam Shell Recharge.”

Shell Technology Centre Amsterdam (STCA), dat een R&D-budget heeft van gemiddeld 1 miljoen dollar per dag, blijft dienen als één van Shell's drie wereldwijde hubs voor innovatie. De andere twee hubs bevinden zich in Houston en Bangalore. Met meer dan duizend hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs heeft STCA veel van Shell’s toonaangevende consumentenproducten ontwikkeld. Deze omvatten onder andere de koolstofarmere brandstoffen en smeermiddelen afgeleid van aardgas.

Belangrijke kennis van STCA omvat ook technologieën die ten grondslag liggen aan koolstofarme energiebronnen gebaseerd op biobrandstoffen en waterstof. Veel van dit werk wordt mogelijk gemaakt door digitalisering: het gebruik van digitale data om industriële processen te monitoren en te optimaliseren. STCA heeft onlangs een nieuwe vleugel geopend voor de huisvesting van nieuwe laboratoriumapparatuur en voor huisvesting van een paar honderd extra technische experts van Shell de komende drie jaar.

Met een lange geschiedenis in het creëren en commercialiseren van technologie, blijft Shell investeren in zijn R&D-capaciteit in Nederland.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over Shell New Energies en een lijst van investeringen zie

Voor meer informatie over STCA

 

Shell Mediarelaties
Telefoon: 070 377 8750
Email: media-nl@shell.com