Bloeiende perzikboom - Vincent van Gogh (1853-1890), Arles, april 1888 - Credits: Van Gogh Museum Amsterdam
Bloeiende perzikboom - Vincent van Gogh (1853-1890), Arles, april 1888 - Credits: Van Gogh Museum Amsterdam

Aanvankelijk richtte het onderzoek zich op de Parijse schilderijen van Van Gogh in de collectie van het Van Gogh Museum. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in de bestandscatalogus van het Van Gogh Museum in 2011. Daarna startte het onderzoeksprojectVan Goghs Atelierpraktijk, waarin werd onderzocht hoe Van Goghs materiaalgebruik en techniek zich verhielden tot die van zijn tijdgenoten. In 2013 werd dit onderzoek afgerond met de succesvolle tentoonstellingVan Gogh aan het werk en verscheidene publicaties

Vanaf 2013 richtte de samenwerking van de drie partijen zich op het onderzoek aan de schilderijen uit de late periode van Van Gogh. Het onderzoeksteam bestudeerde hiervoor 73 schilderijen uit Arles, Saint-Rémy en Auvers-sur-Oise in het Van Gogh Museum. De resultaten van dit onderzoek worden ook in een bestandscatalogus gepubliceerd (verwacht in 2021). Daarmee zijn na bijna 18 jaar de onderzoeksprojecten afgerond en eindigt het ‘Partner in Science’-programma.

Shell is betrokken bij verschillende sociale, culturele en educatieve projecten en vindt het belangrijk om haar technische kennis en expertise in te zetten voor een maatschappelijk doel. Zo werkte Shell met het Mauritshuis samen aan het onderzoeken van diverse Jan Steen schilderijen zoals de “De bespotting van Simsom” die in februari j.l. nog in een tentoonstelling van het museum te zien was.

“Ik ben trots op de bijdrage die het team heeft kunnen leveren aan het behoud van een belangrijk deel van het Nederlands cultureel erfgoed. Ook onderstreept het het belang van wetenschap en techniek in dergelijke onderzoeksprojecten. Ik kijk uit naar de publicatie van de catalogus.” Aldus Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland.

AxelRüger, directeur van het Van Gogh Museum;“De onderzoeksmethoden en technologieën waarover Shell beschikt hebben het Van Gogh Museum echt geholpen om zich verder als kennis- en onderzoeksinstituut te profileren. De samenwerking hebben wij als zeer waardevol ervaren en daar willen we Shell dan ook graag voor bedanken.”