De 403-verklaring die Shell Nederland in het verleden heeft afgegeven, diende ertoe de leveranciers van NAM – en andere personen of bedrijven die een contract met NAM aangaan – te beschermen, omdat deze leveranciers niet in staat waren om de financiële situatie van NAM te beoordelen op basis van een door NAM gepubliceerde jaarrekening. Die jaarrekening is er nu wel. Daarom is een 403-verklaring niet meer nodig.

NAM is financieel gezond en is in staat aan al haar verplichtingen te voldoen. Dit is vorige maand nog bevestigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Natuurlijk zijn er scenario’s denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden.