De zogenoemde vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst bevestigt slechts dat deze structuur volledig in lijn is met de fiscale wet- en regelgeving in Nederland. Shell heeft het bestaan van deze vaststellingsovereenkomst en de strekking ervan al bij de eenwording in 2005 openbaar gemaakt. Ook in ons jaarverslag wordt de vaststellingovereenkomst gewoon genoemd (zie pagina’s 86 en 205 van ons jaarverslag over 2017).

 

16 juni 2018

Reactie Shell op berichtgeving over dividendbelasting en belastingafspraken

“Ik ben stomverbaasd over hoe we in Trouw worden neergezet,” zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. “Dit is tendentieus. Het feit dat ons hoofdkantoor in Nederland zit en we een structuur met A- en B-aandelen hebben is juist heel goed geweest voor de Nederlandse schatkist.”

A- en B-aandelen

In 2004 moesten wij onze organisatie flink vereenvoudigen. De twee toenmalige moedermaatschappijen werden samengevoegd: de N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company, plc. Shell stond toen voor de keuze om het nieuwe hoofdkantoor in Nederland te plaatsen of in het Verenigd Koninkrijk. Probleem was dat Nederland wel dividendbelasting heeft en het Verenigd Koninkrijk niet. Daarom creëerden wij een structuur met A- en B-aandelen. Op dividenden op B-aandelen wordt geen dividendbelasting geheven, mits zij worden betaald via het zogenoemde dividend access mechanism. Dit loste het probleem op voor de aandeelhouders van de Britse moedermaatschappij en maakte de weg vrij voor een hoofdkantoor in Den Haag.

Dividend access mechanism

Het dividend access mechanism is volledig in lijn met de fiscale wet- en regelgeving in Nederland. Het recht om dividendbelasting te heffen op dividenden betaald aan aandeelhouders van de voormalige Britse moedermaatschappij heeft nooit bestaan in Nederland. Het effect van het dividend access mechanism was simpelweg dat deze situatie na de samenvoeging van de moedermaatschappijen werd voortgezet. Wij zijn in onze jaarverslagen altijd transparant geweest over het dividend access mechanism. Zie bijvoorbeeld pagina’s 85-87 en pagina 205 van ons jaarverslag over 2017.

Dividendbelasting

Wanneer een in Nederland gevestigde onderneming winst (dividend) uitkeert aan haar aandeelhouders, wordt daarop dividendbelasting ingehouden. Het netto-dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder en de dividendbelasting wordt afgedragen aan de Belastingdienst. In het algemeen zijn het dus aandeelhouders en niet bedrijven die dividendbelasting betalen. Van deze aandeelhouders zijn het de buitenlandse aandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die het overgrote deel van de dividendbelasting dragen. Nederlandse aandeelhouders kunnen hun dividendbelasting verrekenen. Als groot bedrijf in een klein land zijn wij in belangrijke mate aangewezen op de buitenlandse investeerders, net als andere beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Onbelemmerde toegang tot de buitenlandse kapitaalmarkt is dus van groot belang voor de Nederlandse economie. Daarom zijn wij voor afschaffing van de dividendbelasting. Meer informatie hierover is te vinden in ons position paper.

Profijt voor Nederland

Shell en haar hoofdkantoor dragen veel bij aan de Nederlandse economie. De afgelopen vijf jaar hebben gemiddeld 2.300 Nederlandse bedrijven gezamenlijk tussen de 4 en 6,5 miljard dollar per jaar aan omzet kunnen boeken door contracten met Shell. De bedrijven variëren van cateraars, consultants en uitzendbureaus, tot ingenieursbureaus en de grote bedrijven in de Rotterdamse haven. Op de vliegvelden Schiphol en Rotterdam/The Hague komen jaarlijks meer dan 90.000 Shell-gerelateerde reizigers langs. Het aantal Shell-gerelateerde hotelovernachtingen bedraagt ongeveer 110.000 nachten per jaar. De kapitaalinvesteringen op de locaties in Nederland bedroegen vorig jaar 800 miljoen euro. Een hoofdkantoor is dus veel meer dan een statig pand met daarin de directie en wat ondersteunende diensten.