Zoals het energiesysteem zich ontwikkelt, ontwikkelt ons bedrijf zich ook, om de producten te kunnen leveren die onze klanten nodig hebben. We hebben al miljarden dollars geïnvesteerd in een scala aan CO2-arme technologieën, variërend van biobrandstoffen, waterstof en windenergie, tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie. En deze New Energies-activiteiten willen we laten doorgroeien.

Neem bijvoorbeeld het zonnepark dat Shell onlangs heeft geopend op het chemiecomplex in Moerdijk. Dit zonnepark bestaat uit 76.000-zonnepanelen en genereert 27 megawatt ─ dat is gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsgebruik van ongeveer 9.000 Nederlandse huishoudens. De opgewekte stroom wordt gebruikt op het complex.

Neem de 77 windmolens die Shell in 2019 samen met Eneco, Van Oord, DGE en Partners Group op zee gaat bouwen en in 2021 volledig operationeel is. Deze windparken, Borselle III en IV, gaan 732 megawatt groene elektriciteit opwekken, genoeg om 825.000 Nederlandse huishoudens een jaar van groene stroom te voorzien.

Of neem Shells NewMotion uit Amsterdam. NewMotion is een van de Europa’s grootste leveranciers van laadsystemen voor elektrische voertuigen aan particulieren en bedrijven. NewMotion beheert meer dan 40.000 particuliere oplaadpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en en biedt toegang tot een netwerk van meer dan 100.000 publieke laadpunten in 28 Europese landen. Er komen ook steeds meer nieuwe snellaadpalen van Shell, waar het maar ongeveer 30 minuten duurt om een elektrisch voertuig volledig op te laden.

Deze voorbeelden laten zien dat als overheden, organisaties en bedrijven samenwerken, de samenleving een omslag kan maken naar een CO2-armere toekomst.

Voor het aanpakken van een omvangrijke uitdaging als klimaatverandering is een echt gezamenlijke en maatschappij-brede benadering nodig. Wij vinden dat verstandig overheidsbeleid ─ gesteund door verenigde actie van bedrijven zoals de onze en de maatschappij – de beste manier is om tot oplossingen te komen en vooruitgang te boeken. Wij staan open voor een constructieve samenwerking om echte oplossingen te vinden voor de enorme uitdagingen van klimaatverandering. Maar de rechtszaal is naar onze mening niet de aangewezen plek om iets de doen aan de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering.”