The Great Travel Hack

Shell deed in meerdere landen onderzoek* naar reisgedrag van mensen en ontdekte dat meer dan de helft (51%) geen maatregelen neemt om hun CO2-voetafdruk te verminderen tijdens het reizen, hoewel 45% aangeeft dit wel te willen. Echter voelt slechts 3% zich goed geïnformeerd over vervoersopties met een lagere uitstoot, zoals hybride of elektrische huurauto’s, openbaar vervoer, wandelen en/of fietsen.

“Ik word ontzettend blij van het enthousiasme en de strijdlust van het Nederlandse team,” zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Nederland is een land van vernieuwers en uitvinders en een land dat het voortouw neemt in het aangaan van energie-uitdagingen. Het Nederlandse klimaatakkoord, dat Shell Nederland openlijk ondersteunt, is hier een sprekend voorbeeld van. We zijn al begonnen met investeren in schonere vervoersopties, zoals laadpalen en biobrandstoffen, en we zijn van plan daarin te versnellen. Shell, de klant en ook de maatschappij moeten zich hiervoor inzetten: alleen door samenwerking kunnen we het energievraagstuk oplossen.”

“Ik houd van reizen maar ik geef ook om onze planeet. Ik wil graag blijven genieten van reizen, maar ook mijn impact op het milieu zo klein mogelijk houden. En ik weet zeker dat veel mensen hetzelfde willen,” zegt presentatrice Katja Schuurman. “The Great Travel Hack laat zien wat er allemaal al voor gaafs beschikbaar is op het gebied van duurzamer reizen. Ik hoop dat we met deze serie een heleboel mensen kunnen inspireren.”

The Great Travel Hack-campagne maakt deel uit van het #MakeTheFuture-initiatief waarin Shell inspeelt op de ontwikkelingen naar een energierijke, CO2-arme toekomst. Concrete voorbeelden van zowel internationale energieprojecten als initiatieven dichter bij huis illustreren dat er verschillende oplossingen nodig zijn voor deze wereldwijde uitdaging.

De Nederlandse energietransitie

De uitdaging is om te voorzien in de wereldwijd groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd minder CO₂ uit te stoten. Shell investeert daarom in Nederland onder meer in wind-op-zee, zonne-energie en het verduurzamen van transportbrandstoffen door bijvoorbeeld het gebruik van waterstof, vloeibaar aardgas (LNG) en biobrandstoffen. Het komende jaar voegt Shell voor haar klanten met een elektrische auto tweehonderd extra Shell Recharge-snelladers toe aan haar netwerk van elektrische oplaadpunten.

Ga naar shell.nl/makethefuture voor meer informatie over deze en andere #MakeTheFuture initiatieven.

Mediavragen

Shell Mediacontacten | media-nl@shell.com | 070 377 87 50
Edelman | annebelle.voorbach@edelman.com | 020 301 09 80
 

 

Meer The Great Travel Hack