Dit rapport gaat voorbij aan het feit dat het merendeel van de aanbevelingen uit het UNEP-rapport de gezamenlijke inspanning van meerdere betrokken partijen vereist, gecoördineerd door de federale regering van Nigeria. Bovendien heeft SPDC actie ondernomen op alle aan haar gerichte aanbevelingen en heeft zij de meeste voltooid. 

SPDC steunt de uitvoering van het UNEP-rapport en het door de Nigeriaanse regering oprichtte HYPREP en de organen die toezicht houden op het saneringsproces plus de financiering hiervan. Samen met andere belanghebbenden en binnen een transparante toezichtstructuur, blijven we dit saneringsproces actief steunen.

Daarnaast heeft SPDC programma’s ontwikkeld die tot doel hebben de effecten van diefstal van ruwe olie en illegale raffinage te voorkomen en tot een minimum te beperken in gebieden waar SPDC actief is. Dit doen we bijvoorbeeld door toezicht op pijpleidingen vanuit de lokale gemeenschap te ontwikkelen of door alternatieve programma's voor levensonderhoud te bevorderen, zoals initiatieven voor ondernemerschap onder jongeren en onderwijsbeurzen.

In de Nigeria Briefing Notes die onlangs zijn gepubliceerd, staat een update van de acties die SPDC heeft ondernomen in het kader van de aanbevelingen van het UNEP rapport uit 2011 (pagina 48).

Meer Shell

Nigeria Briefing Notes 2021

The Nigeria Briefing Notes are a story of business performance but also a story of how a revolution in energy is driving new economic opportunities in Nigeria. For Nigerians, access to affordable, reliable and cleaner energy is nothing short of the opportunity of a generation.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Dossiers

De energiewereld kent vele facetten. In de dossiers vindt u relevante achtergrondinformatie.