Eerste reactie Shell op eindrapport parlementaire enquête

24 feb. 2023

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft op vrijdag 24 februari 2023 haar eindrapport gepubliceerd. Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, liet weten dat Shell grote waardering heeft voor het werk dat door de parlementaire enquêtecommissie is verricht.