Van Loon: “Het is goed dat de enquêtecommissie de Groningers centraal heeft gesteld. Groningers droegen een groot deel van de lasten van de gaswinning en zagen slechts een klein deel van de lusten terug. Groningen is tekortgedaan: de Gasgebouwpartijen, ook Shell, hebben niet goed genoeg geluisterd naar de mensen in Groningen toen zij hun zorgen uitten over de schades aan hun huizen en over de veiligheidsrisico’s van de gaswinning. Er is decennialang te weinig geïnvesteerd in de leefbaarheid en economie van het Noorden. Wij hebben hier als bedrijf belangrijke lessen te leren. Kijkend naar de toekomst geloven we dat het beter kan en moet. We zijn met de overheid in gesprek om een manier te vinden om daar invulling aan te geven.”

Dossier Groningen

De aardgaswinning in Groningen verzekerde Nederland van energie, maar kende een keerzijde: de aardbevingen. In dit dossier een beknopte geschiedenis van Shells rol in de aardgaswinning, hoe de opbrengsten werden verdeeld en hoe besluitvorming tot stand kwam. Plus: antwoorden op vragen over het stoppen van de gaswinning en de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Lees meer

Shell product ranges

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Zeven vragen over de parlementaire enquête

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (PEAG) is geïnstalleerd op 9 februari 2021 en onderzoekt de besluitvorming rondom de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. Op deze pagina vind je meer informatie over het proces en de opzet van het onderzoek.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?