Zoals aangegeven pakt Shell deze handschoen op en versnellen we onze Powering Progress-strategie. Met deze strategie wil Shell uiterlijk in 2050  een energiebedrijf worden met netto nul uitstoot, in lijn met de stappen die de samenleving zet om de klimaatdoelstellingen te realiseren van het Akkoord van Parijs. Als onderdeel van deze strategie heeft Shell al doelen voor de korte en middellange termijn gesteld voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. We werken samen met klanten, overheden en de bredere samenleving - sector voor sector - om snelle en realistische manieren te vinden om ‘netto-nul’ te bereiken.

Versnellen

“We zijn het erover eens dat dringende actie nodig is en we versnellen onze transitie naar netto-nul”, zegt Shell-CEO Ben van Beurden. “Maar we gaan in beroep omdat een rechterlijke uitspraak tegen één enkel bedrijf niet effectief is. Er is duidelijk, ambitieus beleid nodig dat fundamentele verandering in het hele energiesysteem stimuleert. Klimaatverandering is een uitdaging die zowel dringende als mondiale actie vereist; actie die de samenwerking bevordert en de coördinatie tussen alle partijen aanmoedigt.”

Shell publiceerde in april 2021 de details van haar Powering Progress-strategie richting netto nul uitstoot. Dit vond plaats na de hoorzittingen bij de rechtbank en is daarom niet meegenomen in het vonnis. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2021 legde Shell haar strategie voor de energietransitie ter stemming voor aan de aandeelhouders. Een primeur, want geen enkel ander energiebedrijf deed dit eerder. Van de aandeelhouders stemde 89% in met deze strategie. Shell zal investeerders overigens jaarlijks een stem blijven geven over de voortgang.

Shell heeft de intentie om zowel de uitstoot te verminderen van haar eigen activiteiten (scope 1 en 2) als de uitstoot die vrijkomt als klanten de producten gebruiken die Shell verkoopt (scope 3). Scope 3 is goed voor meer dan 90% van Shell’s totale uitstoot, dus Shell werkt samen met haar klanten om deze reductie te bereiken.

Shell heeft al een aantal stappen aangekondigd om de uitstoot van scope 1 en 2 te verminderen. Het gaat dan om een combinatie van efficiënter gebruik van energie, het stoppen met routinematig affakkelen, technologie voor het afvangen en opslaan van CO2 en het samenwerken met leveranciers om hernieuwbare elektriciteit in faciliteiten te gebruiken. Daarnaast concentreert Shell haar wereldwijde raffinage-activiteiten van de huidige dertien door Shell geopereerde locaties naar vijf energie- en chemieparken tegen 2030. Shell bekijkt nu de mogelijkheden om deze inspanningen op te schalen en te versnellen binnen de Powering Progress-strategie.

Voor de redactie
  • Op woensdag 26 mei 2021 deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak die Milieudefensie, andere NGO's en een groep particulieren tegen Shell aanspanden. De rechtbank oordeelde dat Shell de CO2-uitstoot van de activiteiten van de Shell-groep en de verkochte energiedragende producten tegen eind 2030 met 45% (netto) moet verminderen in vergelijking met de uitstoot in 2019. Zie FAQ
  • Shells Powering Progress-strategie omvat doelen om tegen 2050 een energiebedrijf met een netto nul CO2-uitstoot te worden, in lijn met de stappen die de samenleving zet richting de doelstelling van het Parijs-akkoord om de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur te beperken tot 1,5°C. Zie: Our strategy: Powering Progress
  • Aandeelhouders stemden in mei over Shells energietransitiestrategie: Shell Energy Transition Strategy
  • Shell schat in dat de totale CO2-uitstoot van het bedrijf een piek bereikte in 2018.
  • De olieproductie van Shell bereikte een piek in 2019. Shell verwacht dat haar olieproductie tot 2030 geleidelijk afneemt met 1-2% per jaar, inclusief desinvesteringen.
  • De stappen van Shell in de Nederlandse energietransitie zijn te vinden op de energiekaart.
  • Ben van Beurden: Shell gaat de uitdaging aan
  • Meer over Shell en deze rechtszaak in ons dossier Shell en de klimaatzaak
  • Meer over Shell in Nederland en onze strategie naar netto nul uitstoot in Shell Feiten & Cijfers.

Meer Shell

Over Shell in Nederland: Feiten en cijfers

Wat weet jij écht over Shell in Nederland? Verrijk je kennis met feiten en cijfers. Ontdek bijvoorbeeld hoe we samen op weg zijn naar CO2-neutrale energie voor thuis, onderweg en op het werk.

Shell en de klimaatzaak

Op 22 maart hebben we ons hoger beroep ingediend tegen de uitspraak in de klimaatzaak door de rechtbank Den Haag. Lees in ons dossier over de zaak waarom we in beroep gaan, hoe we werken aan een toekomst met schonere energie en wat we doen én gaan doen voor de Nederlandse energietransitie.