Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland: “Dit voornemen volgt op een wereldwijde evaluatie van Shell’s Upstream-activiteiten. Het past binnen onze Powering Progress-strategie en vijf doelen in Nederland. Deze strategie en doelen vereisen scherpe portfoliokeuzes, waarbij we ons inzetten om de energietransitie te versnellen. Ik wil benadrukken dat Shell gecommitteerd blijft aan de mensen in Groningen en aan alle afspraken die met de Nederlandse overheid zijn gemaakt.”

Shell blijft in Noord-Nederland investeren in de energietransitie via projecten zoals bijvoorbeeld het zonnepark in Heerenveen, de energiehub van GZI Next in Emmen en het waterstoftankstation voor bussen in Groningen. Daarnaast is Shell, samen met partners, hard aan het werk om het grootschalige waterstofproject NortH2 te realiseren. Dit project kan volgens recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen leiden tot 700-1.200 structurele banen in de regio. Van Loon: “Zo sluit het nieuws van vandaag ook aan bij onze vijf doelen in Nederland, die bijdragen aan een schonere energievoorziening en een sterke economie.” 

English translation

Shell on the future of NAM

With the closure of the Groningen gas field, NAM is adjusting its organisational structure. The Groningen field and the underground gas storage facilities in Norg and Grijpskerk will be separated from the other oil and gas activities elsewhere in the country, also known as the small fields. In the long term, a new owner will be sought for these small fields. NAM remains responsible for the wind down of the Groningen field and Shell will continue to support NAM in this effort.

Marjan van Loon, President-Director of Shell Netherlands: "This plan follows a global review of Shell's Upstream activities. It fits within our Powering Progress strategy and five goals in the Netherlands. This strategy and these goals require sharp portfolio choices, in which we are committed to accelerating the energy transition. I would like to emphasize that Shell remains committed to the people of Groningen and to all arrangements made with the Dutch government."

Shell continues to invest in the energy transition in the northern part of the Netherlands through projects, such as the solar park in Heerenveen, the GZI Next energy hub in Emmen and the hydrogen refueling station for buses in Groningen. In addition, Shell, together with partners, is working hard to realise the large-scale green hydrogen project, NortH2. According to recent research conducted by the University of Groningen, this project could lead to 700-1,200 structural jobs in the region. Van Loon said, "Today's news is also in line with our five goals in the Netherlands that contribute to a cleaner energy supply and a strong economy."

Meer Shell

Shell Nederland-doelen

Schonere energie en een sterke economie. Ook Shell wil daaraan bijdragen. Vijf doelen tonen hoe Shell dit in Nederland gaat doen.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Persbericht NAM

De NAM is van plan haar operationele structuur aan te passen. Het is de bedoeling dat de kleine gas- en olievelden op land en op zee worden ondergebracht in vier nieuwe BV’s, waar op termijn een nieuwe eigenaar voor kan worden gezocht.