De natuurlijke oplossing

8 weetjes om door de bomen het bos te kunnen zien.

Bomen spelen een sleutelrol in milieu en klimaat. Maar hoe doen ze dat? En wat levert het ons op? Acht weetjes om een boom op te kunnen zetten.

Door Erik te Roller – Beeld NS+R, Rotterdam op 04 apr. 2019

Herbebossing en duurzaam bosbeheer vallen onder de noemer nature-based solutions: de natuur gebruiken om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. In de tropen gaat het behalve om de bescherming van het regenwoud ook om de bescherming van mangrove­bossen, want die vormen een soort zeewering langs de kust en een kraamkamer voor vissen. In Louisiana, VS, bijvoorbeeld, experimenteert Shell met oesterbanken om olie- en gasleiding in de zee tegen erosie door golfslag te beschermen. Dat is ook goed voor verschillende waterdieren en trekvogels.

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied
10 weetjes om door de bomen het bos te kunnen zien
Detail 1

1. Hoeveel CO₂ zet een boom om?

Een boom zet gemiddeld 1 ton CO2 om in 1,1 kubieke meter hout. Eén kubieke meter hout bevat dus 0,9 ton CO2.

Detail 2

2. Hoe snel is een boom volwassen?

Bomen in een bos kennen een langzame jeugdgroei, daarna een piek in de groei en weer later neemt de groei langzaam af. Bij populieren ligt de piek van de groei al rond de 15 jaar, bij eiken pas bij 90 tot 100 jaar.

Detail 3

3. Hoeveel bomen compenseren de CO₂-uitstoot van één auto?

Om de gemiddelde CO2-uitstoot van één gemiddelde benzine- of dieselauto te compenseren is er circa 0,8 hectare duurzaam beheerd bos nodig. Voor de compensatie van de CO2 van alle 8,4 miljoen auto’s in Nederland zou een bosgebied van 67.000 vierkante kilometer nodig zijn, dat is meer dan anderhalf keer de oppervlakte van Nederland.

Detail 4

4. Hoeveel CO₂ nemen de bossen in Nederland op?

De Nederlandse bossen nemen ongeveer 2,5 miljoen ton CO2 per jaar op, wat weinig is vergeleken met de nationale CO2-uitstoot van 200 miljoen ton per jaar. Elders in Europa zijn veel grotere bosgebieden. Die compenseren met elkaar 11 procent van de Europese CO2-uitstoot.

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied
10 weetjes om door de bomen het bos te kunnen zien
Detail 1

1. Wat levert een hectare bos aan hout op?

In Nederland levert een hectare bos gemiddeld ongeveer 7 kubieke meter hout per jaar op. In totaal leveren de Nederlandse bossen 1,5 miljoen kubieke meter hout op, die in Europa 500 miljoen kubieke meter per jaar.

Detail 2

2. Waarom nemen bomen CO₂ op?

Bomen nemen via hun bladeren CO2 op uit de lucht. De bladgroenkorrels in de bladeren zetten CO2 en water met behulp van zonlicht om in glucose en zuurstof. De glucose gebruikt de boom als brandstof, en als bouwsteen voor lignocellulose, het materiaal waaruit hout bestaat. De bomen vertragen op die manier de ophoping van CO2 in de atmosfeer en daarmee ook de wereldwijde opwarming van de atmosfeer.

Detail 3

3. Wat is de CO₂ -opname per hectare bos?

In Nederland neemt een nieuw bos ongeveer acht tot tien ton CO2 per hectare per jaar op, (in de tropen kan dat tot twintig ton CO2 zijn) een oud bos één ton. Dat is nog geen reden om oud bos op te ruimen, want oud bos is belangrijk voor veel planten en dieren en houdt de voorraad van eerder opgenomen CO2 nog steeds vast.

Detail 4

4. Hoe was het vroeger in Nederland?

In Nederland besloegen de bossen in 1900 nog slechts twee procent van het totale landoppervlakte. Door het beplanten van stuifzanden en heidegebieden is het areaal kort daarna weer gegroeid. Op het ogenblik is elf procent het Nederlandse oppervlak met bos is bedekt.

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied