Marjan van Loon

Beloofd is beloofd

Door Marjan van Loon op 18 okt. 2018

Kantelpunten zijn spannend. Om dat te weten hoef je geen professor te zijn. We leren het al als kind. De wip die van omhoog naar omlaag gaat, en omgekeerd. De schommel die van achter­waarts even stil hangt in de lucht …, en dan in voorwaartse richting duikt.

Het Noorden van Nederland bevindt zich op zo’n kantelpunt in de geschiedenis. Na decennialange gaswinning is het einde van die activiteit in zicht. De aankondiging, voor de zomer, van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het dichtdraaien van de Groningse gaskraan in 2030 markeert de overgang.

De gaswinning heeft de Nederlandse samenleving erg veel goeds gebracht, maar de slag­schaduw van aardbevingen en over­last heeft het maatschappelijk draagvlak funda­menteel aangetast. Bij mijn aantreden begin 2016 als president-directeur Shell Nederland wist ik dat ‘Groningen’ een belang­rijk onderwerp zou zijn. Het besef van omvang, complexiteit en impact kwam pas daarna. Er zijn de nodige zakelijke vergade­ringen en persoonlijke gesprekken aan Groningse geweest die ik nooit zal vergeten. Ontmoetingen die ik nooit had kunnen verzinnen, ook. Het is goed dat er nu een voor alle betrokkenen duidelijke lijn is getrokken. Het geeft iedereen de kans de pijn uit het verleden aan te pakken en volle kracht aan de slag te gaan met de versterking van gebouwen en de regionale economie.

Dit nummer van Shell Venster gaat over de toekomst van het Noorden; om het kantelpunt te markeren en de blik voorwaarts te richten. Deze editie wil laten zien dat het Noorden de energie heeft om aan een eigen toekomst te bouwen.

Shell wil bij die ontwikkelingen een positieve rol spelen. Daar waar mogelijk zullen we participeren in nieuwe activiteiten die bijdragen aan een in meerdere opzichten duurzame welvaart. We hebben onlangs aangekondigd onze New Energies-afdeling flink te laten groeien. Samen kunnen we de toekomst ontsluiten.

Marjan van Loon
President-directeur Shell Nederland