FLNG is simpel gezegd een drijvende LNG-fabriek op zee.
Het is een echte one-stop-shop: op dat ene bouwwerk gebeurt het allemaal. Een proces waarbij normaal gesproken een productiefaciliteit, diverse pijpleidingen en een LNG-exportfabriek gemoeid zijn, vindt nu plaats op één FLNG-complex.
Innovatief, dat zeker. Maar waarom?

Op de eerste plaats omdat dankzij FLNG, productie kan plaatsvinden van velden die klein zijn of ver weg liggen van land. Productie van deze aardgasvelden is normaal gesproken economisch niet haalbaar. Het aardgas blijft dan achter en krijgt het stempel stranded gas. Er bestaat wereldwijd ontzettend veel stranded gas. In Canada, Rusland en Australië bijvoorbeeld. De hoeveelheid ervan maakt het voor Shell aantrekkelijk oplossingen te verzinnen om het stranded gas te kunnen produceren. FLNG is zo’n oplossing.

Pijpleidingen zijn kostbaar. De afstand aardgasveld tot afzetmarkt of aardgasveld tot LNG-fabriek kan daarom niet te lang zijn. Ook het bouwen van een LNG-fabriek is kostbaar. Een aardgasveld moet daarom groot genoeg zijn om de bouw te  rechtvaardigen. FLNG heeft hier geen last van. Het drijvende bouwwerk kan verplaatst worden en is op meerdere plekken in te zetten. Bovendien komen er veel minder pijp-leidingen aan te pas.


Daarnaast kan FLNG worden ingezet uit milieutechnische overwegingen. Wanneer tussen aardgasveld en LNG-fabriek een natuurgebied ligt, biedt FLNG een oplossing. Bij een FLNG-project hoeft de ontwikkelaar geen pijpleidingen door het natuurgebied aan te leggen. Ook kan het zijn dat de bouw van een LNG-fabriek aan land niet logisch is, bijvoorbeeld omdat zich juist aan land een natuurgebied bevindt, of omdat de kuststrook zich niet leent voor de bouw van een fabriek.

 Floating Liquefied Natural Gas (FLNG)

FLNG
Het FLNG-proces begint onder de drijvende constructie. Verschillende putten A winnen het aardgas dat in velden onder de zeebodem ligt. Het aardgas vloeit vervolgens door leidingen B van de put naar het FLNG-bouwwerk. Dit bouwwerk zit met kabels C vast aan de zeebodem.

De kabels lopen via een staalconstructie van bijna honderd meter door het hele complex en zorgen dat de FLNG-faciliteit zelfs tijdens de grootste storm blijft vastliggen. Een (relatief) kleine LNG-fabriek D koelt het aardgas tot -162 graden Celsius en maakt het vloeibaar.

Verschillende pijpleidingen E halen per uur zo’n 50.000 kubieke meter koud zeewater op dat helpt het aardgas te koelen tot LNG. De LNG-opslagtanks F zitten ‘verstopt’ in de romp. Speciale LNG-schepen G halen het vloeibaar-gemaakt aardgas op en brengen het naar afzetmarkten over de hele wereld.

Download deze afbeelding

Floating Liquefied Natural Gas (FLNG)

LNG
Een LNG-project begint met aardgasproductie. Een productieplatform H pompt het aardgas naar boven waarvandaan pijpleidingen I het aardgas vervoeren naar land. Als een aardgasveld ver weg ligt van de kust, zijn die pijpleidingen honderden kilometers lang.

Een LNG-exportfabriek J maakt het aardgas vloeibaar door middel van koeling.

Zo’n LNG-fabriek aan land is wel vier keer groter dan een FLNG-installatie. Vervolgens vervoeren speciale schepen K het LNG naar verschillende consumentenmarkten.

Download deze afbeelding

Floating Liquefied Natural Gas (FLNG)

Prelude - van een nieuw gastijdperk

Prelude FLNG is momenteel in aanbouw. De drijvende constructie wordt gebouwd in Zuid-Korea. Shell en de overige aandeelhouderszetten het FLNG-bouwwerk in eerste instantie in bij offshore gaswinning in Australië.

Prelude: de naam zegt het al: een opening, een inleiding,een begin. Het is het eerste FLNG-project wereldwijd. En dat is niet gemakkelijk. Met 488 meter is Prelude de langste drijvende constructie ooit gemaakt. En hoewel dat enorm groot is, gebeurt er veel op een relatief klein oppervlak: gaswinning, LNG-productie en opslag, bewerking van condensaat en LPG. Niet voor niets besteedde Shell 1,6 miljoen uur aan het ontwerp.

Enkele feiten

Opslag
De opslagtanks bevinden zich in de romp.
De totale inhoud is meer dan 175 Olympische zwembaden.

Accommodatie
De bemanning heeft een eigen verblijf. Er zijn 120 hutten aanwezig.

Elektriciteitsopwekking
De FLNG-faciliteit wekt, door middel van stoom, elektriciteit op voor eigen gebruik.

Gasbehandelingsunit
Zuivert het aardgas voordat koeling plaatsvindt.

LNG-Fabriek
De LNG-fabriek maakt het aardgas vloeibaar door middel van koeling.

Condensaat en LPG-bewerker
LPG en condensaat worden uit het aardgas verwijderd en apart verkocht.

Laadarmen
De laadarmen zorgen dat een LNG-schip kan aanmeren en het vloeibaargemaakte aardgas veilig kan inladen.

Geoje
Zuid-Korea De locatie waar de FLNG-constructie momenteel wordt Prelude-veld

Prelude-veld
Het FLNG-complex komt 200 kilometer uit de kust van Australië te liggen.

Prelude is 488 meter lang
Dat is 1,5 keer zo lang als de Eiffeltoren.

3,6 miljoen ton LNG per jaar is de verwachte productie. Dat is meer dan de jaarlijkse gasconsumptie van Hong Kong.

5.000
Gemiddeld zijn 5.000 mensen per dag betrokken bij de bouw.