Met die wetenschap in het achterhoofd werkt de Nederlandse IJslander Jon Kristinsson aan de ontwikkeling van het grensverleggende Ocean Wave Power Station. Immers, anders dan bij wind of zon, zijn golven er vrijwel altijd. Golven gedragen zich als een soort vliegwiel. Zijn ze eenmaal ontstaan door de wind, dan gaan ze als de wind wegvalt nog lang door in de vorm van deining. Op de noordelijke Noordzee bereiken ze golflengten van tussen de vijftig en 250 meter en golfhoogten van soms meer dan tien meter, met uitschieters tot wel meer dan twintig meter. Maar hoe kan je al die natuurkrachten omzetten in elektriciteit? 

Lees het hele artikel in Shell Venster