Zonnepark Moerdijk

Oud en nieuw op Moerdijk Zonnepark levert stroom aan fabrieken

Shell Moerdijk opent begin 2019 zijn eigen zonnepark. De 76.000 zonnepanelen gaan stroom leveren aan de fabrieken op het chemiecomplex. “Niet eerder is de energietransitie zo concreet en zichtbaar als hier”, zegt Richard Zwinkels, General Manager van Shell Moerdijk.

Door Carolien Terlien - Beeld: Ernst Bode op 10 jan. 2019

Employees near solar park

Gehuld in een rode overall, gele helm en veiligheidsschoenen, fietst Zwinkels richting de noordwestelijke hoek van het in totaal 2.600 hectare grote haven- en industrieterrein. Onderweg wijst hij geregeld naar sleuven in de grond met een indrukwekkende kluwen kabels. De navelstreng van het 35 hectare grote zonnepark, één van de grootste van Nederland. In zijn kielzog probeert de uit Costa Rica afkomstige Roberto Jimenez, Shell Business Development Manager verantwoor­delijk voor zonne-energie in Neder­land, in het wiel te blijven. “In totaal hebben we vijf kilometer aan kabel getrokken. Best een uitdaging op een industrieel complex, waar processen 24/7 doorgaan”, vertelt Jimenez.

Op een ongebruikt terrein van 39 hectare – vergelijkbaar met zeventig voetbalvelden – grenzend aan de oevers van het Hollandsch Diep, legt het Solar Team van Jimenez de laatste hand aan de installatie van de 76.000 zonnepanelen. “Je denkt je een voorstelling te kunnen maken van dit getal, maar pas als je hier staat, begrijp je de enorme schaal van dit project”, vertelt Zwinkels, wijzend naar de schijnbaar eindeloze rijen panelen. De kersverse baas van Shell Moerdijk fietste elke week langs om de voortgang te zien. “Het is indrukwekkend hoe snel dit is aangelegd. Rij aan rij werd de ene na de andere paal de grond ingeslagen. Ik heb het in vijf weken tijd zien ontstaan: de geulen voor de kabels, de palen, de draagconstructies, en ten slotte de installatie van de panelen zelf. In vijf weken tijd waren alle 76.000 panelen geïnstalleerd.”

Impact

Zwinkels viel, zoals hij zelf zegt, ‘met de neus in de boter’, toen hij in september het stokje van Shell Moerdijk overnam van voorganger Paul Buijsingh. “Het was een warm welkom – en weerzien na zes jaar – maar best een enerverende tijd”, zegt hij met gevoel voor understatement. Shell Moerdijk vierde in deze periode zijn vijftigjarige bestaan, met tal van festiviteiten op het terrein. Tijdens de Open Dag gingen de poorten ook open voor 1.200 bezoekers. “We merkten toen al direct dat een zonnepark van deze omvang de aandacht trekt. Het is zo duidelijk zichtbaar en begrijpelijk voor welke uitdaging wij – als industrie en samenleving – staan als het gaat om de energietransitie. Het helpt mij bij het vertellen van het verhaal over de veranderingen die we als chemiecomplex moeten ondergaan richting 2050.”

Solar park panorama

Hobbels

Shell New Energies ontwikkelt en beheert het zonnepark. Shell Moerdijk is het eerste project uit de portfolio van Roberto Jimenez waarvoor de schop in de grond ging. “Ik ben trots dat we dit eerste grootschalige project binnen Shell uitvoeren, en dat is gelukt in anderhalf jaar: van initiatief tot realisatie. Er waren heel wat hobbels te nemen. Het projectteam stond voor grote uitdagingen gedurende het constructieproces. “We werken naast operationele fabrieken, een spoorlijn, afwateringskanalen en pijpleidingen die de rijen palen doorkruisen. Onze constructie­manager en ingeniers hebben het werk zo georganiseerd dat de gevolgen voor de chemi­sche fabriek minimaal zijn. Het werk is binnen de afgesproken tijd en budget opgeleverd .”

Significant

Het zonnepark krijgt een capaciteit van 27 MegaWatt, vergelijkbaar met het energie­­verbruik van 9.000 huishoudens. “Theoretisch zouden we alle woningen in de directe omgeving van Moerdijk van duurzame stroom kunnen voorzien” zegt Zwinkels. “Het zonnepark is duidelijk een stap in de goede richting, toch is het maar drie procent van ons elektriciteitsverbruik. Om de energietransitie te laten slagen is meer dan één oplossing nodig. Er moet een combinatie van maatregelen worden getroffen. In de komende jaren zullen nog meer maatregelen volgen, de een na de ander.”

En dat begint uiteraard met energie­besparing. “Dat is niet alleen goed voor het beperken van je CO2-uitstoot, maar ook voor de portemonnee. We zijn hier met een groot team continu bezig de energieconsumptie van bestaande installaties te verlagen en de energie-efficiëntie van de processen te verbeteren”, zegt Zwinkels. “Met de energietransitie in gedachte kijken we ook anders naar vervangingsvraagstukken. Volgend jaar zetten we bijvoorbeeld onze eerste stap in het elektrificeren van een van onze stoomaangedreven turbines. We wekken nu stroom op met fossiel brand­stoffen.” Ook ziet hij veel mogelijkheden om met de directe omgeving en industriële buren samen te werken. Zo ontvangt Shell bijvoorbeeld sinds kort stroom van een nabijgelegen afvalverbrandingsinstallatie.

“Het is voor de buitenwereld niet altijd zicht­baar, maar we werken dagelijks aan de energietransitie. Daarom is dit zonnepark zo’n krachtig symbool. Shell kan hiermee laten zien dat we naast energie-efficiency ook actief investeren in nieuwe energieactiviteiten. Dit zonnepark is veilig, betrouwbaar, op eigen terrein, daar waar de stroom nodig is. “En kijk nou zelf”, zegt Zwinkels, terwijl hij zijn armen spreidt om de omvang van het zonnepark te omvatten, “wat een uitzicht!”

Solar park Moerdijk - Timelapse Construction

Transcript Shell Moerdijk Timelapse

Duur: 01:03

Titel: Solar Park Moerdijk Timelape Construction October 2018

Omschrijving: Shell heeft een zonnepark op haar eigen chemiecomplex in Moerdijk aangelegd. Het zonnepark zal duurzame stroom aan de fabrieken leveren.

Key words: Groene stroom, Zonnepark, Moerdijk, Shell, chemiecomplex, Energietransitie,

Achtergrondmuziek: Magic hour

***

- Shots van timelapse camera waarin zonnepanelen worden geinstalleerd.

***

-halverwege video zie je de werkers die de panelen installeren

***

Feitjes worden in de video duidelijk gemaakt voor de kijker