""Ingrijpend renoveren is noodzakelijk om de gasproductie op de Noordzee economisch en ecologisch een volgende levensfase in te kunnen laten gaan.""

De gemakkelijkste optie is het zeker niet. De slimste oplossing is het zeker wel – en op termijn ook de goedkoopste. Het verbouwen van een offshore-platform vraagt om inventiviteit en doorzettingsvermogen.

Nick Spiertz, HMI (Hoofd Mijnbouw Installatie) van NAM-platform L13, weet het als geen ander. Als – vrij vertaald – de burgemeester van het platform op het Nederlandse deel van de Noordzee, is hij verantwoordelijk voor de vereenvoudiging van de installatie. Dat is een complexe operatie. Het uitvoeren van werkzaamheden op een platform dat gas produceert, kan zonder goede voorbereiding risicovol en kostbaar zijn. Het zijn elementen die Spiertz de afgelopen jaren de nodige hoofdbrekens hebben bezorgd.

Bij slopen en bouwen horen simpel activiteiten zoals hameren, zagen, lassen… Kortom, tijdrovende, arbeidsintensieve zaken waarbij warmte, vonken of giftige dampen tot de mogelijkheden behoren. Het zijn allemaal zaken die je niet in een omgeving met gas onder zeer hoge druk kunt gebruiken. En dus ging Spiertz al rond de jaarwisseling van 2014 naar 2015 op zoek naar slimmere oplossingen.

Al wegstrepend kwam Spiertz tot de conclusie dat ‘waterstraalsnijden’ – het snijden van metaal met een waterstraal onder zeer hoge druk – de oplossing zou moeten zijn, maar zo eenvoudig is dat op zee nog niet.  

Lees het complete verhaal in Shell Venster-magazine