Ingmar Ploemen

“Veel mensen realiseren zich niet, dat er met het verwarmen van hun huizen veel meer energie is gemoeid dan met het hun elektriciteitsverbruik”, legt Ploemen uit. “Om de doelen van Parijs te halen kunnen we dus niet om het verduurzamen van de warmtevraag heen.”

Shell New Energies is vijf jaar geleden begonnen met activiteiten op het gebied van wind op zee, zonneparken en warmtenetten om daarmee aan te sluiten bij de energietransitie. Tegelijk ontwikkelt het bedrijf nieuwe schone technologieën, zoals voor de duurzame productie van waterstof.

“Als je van het aardgas af wil, kun je in goed geïsoleerde huizen een warmtepomp installeren, maar de CO2-uitstoot vermindert pas voldoende, als die op groene elektriciteit draait”, vervolgt Ploemen. “Maar als alle huizen overschakelen op warmtepompen, zal dat ’s winters tot een piek in het elektriciteitsverbruik leiden, juist als er minder aanbod is van zonnestroom. Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt zijn er daarom ook warmtenetten nodig. Een voordeel is, dat je hierbij van verschillende warmtebronnen gebruik kunt maken, bijvoorbeeld restwarmte van de industrie of van datacentra, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater.”

Naast warmtenetten valt ook te denken aan hybride warmtepompen die bij te weinig aanbod van elektriciteit ook op gas kunnen werken. “Dat levert al een significante CO2-reductie op.” De verwarming een uurtje automatisch laten uitzetten in een goed geïsoleerd huis helpt ook om slim om te gaan met het aanbod van elektriciteit. Verder valt te denken aan grootschalige warmtepompen die gebruik maken van warmtebuffers om pieken in de vraag naar warmte flexibel op te vangen. “Afhankelijk van de lokale situatie zoek je naar de beste oplossing”, aldus Ploemen.

Shell helpt de komende jaren graag mee de kosten van exploratie en winning van aardwarmte flink omlaag te brengen, maar Ploemen maakt zich geen illusies. “Puur op basis van kosten zal duurzaam opgewekte warmte voorlopig niet kunnen concurreren met aardgas vanwege de aanlegkosten van warmtenetten en de hoge kosten van isolatie om huizen geschikt te maken voor warmtepompen. De overheid zal dus met subsidie moeten bijspringen of anders het gas via een CO2-heffing moeten belasten of wel moeten stoppen met gas beschikbaar te stellen.”

Meer Shell

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Samenwerken aan duurzame warmte

“Bij Shell voorzien we dat warmtenetten in de komende decennia een grote rol gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen”