Het plan maakt deel uit van de Green Deal UDG, die de overheid, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven in 2017 sloten. UDG staat voor ultradiepe geothermie: warmte winnen op 4 tot 7 kilometer diepte, waar temperaturen van 120 oC tot boven de 200 oC heersen. Shell heeft door NAM al veel kennis van de ondergrond in de Rijnmond-regio.

“Maar diep boren naar aardwarmte is anders”, zegt Okke Borggreve, projectmanager van de afdeling Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam. “Op die diepte is er tot nu toe in Nederland nog niet naar aardwarmte gezocht, noch aardwarmte gewonnen. Omdat diep boren relatief veel geld kost, gaat Shell eerst de Trias-laag op 2 à 3 kilometer diepte aanboren om zo meer ervaring op te doen. Dit is de laag, waaruit ook tuinders in het Westland aardwarmte winnen.”

Het Havenbedrijf Rotterdam verzorgt de infrastructuur voor het warmtetransport. Er is al een potentiële afnemer. Beide bedrijven zoeken nog een partner die de warmte wil verhandelen. “Zodra de warmteketen compleet is, gaan we die uitgebreid testen. Als we eenmaal een goed concept hebben, kunnen we dat ook op andere plaatsen veilig en waarschijnlijk ook goedkoper toepassen”, licht Borggreve toe.

Het Havenbedrijf Rotterdam helpt de industrie in de regio Rijnmond met de overschakeling naar een CO2-neutrale productie. Daar horen ook de plannen van publieke en private partijen bij om huizen en het mkb in Zuid-Holland vanaf 2025 op grote schaal van industriële restwarmte te voorzien. Die warmte zal op den duur plaats maken voor aardwarmte en voor warmte die vrijkomt bij de productie van waterstof uit water met behulp van electrolyzers en groene elektriciteit. De brandstof en industriële hulpstof waterstof zal dan niet meer uit aardgas gemaakt worden.

“Iedereen beseft, dat er veel samenwerking nodig is om de energietransitie van de grond te trekken. Ik ervaar, dat er een enorme drive om dit allemaal voor elkaar te krijgen”, aldus Borggreve.

Meer Shell

Aardwarmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Samenwerken aan duurzame warmte

“Bij Shell voorzien we dat warmtenetten in de komende decennia een grote rol gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen”