“Bij Shell voorzien we dat warmtenetten in de komende decennia een grote rol gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen”, zegt Rutger van Hoogstraten, die werkt aan duurzame warmte in het Energietransitie Team van Shell Nederland. “Het voordeel van collectieve warmtenetten is, dat je ze kunt voeden met warmte uit verschillende bronnen, zoals aardwarmte, industriële restwarmte of warmte van duurzame stroom en oppervlaktewater. Je bent hiermee dus niet van één bron afhankelijk en meer toekomstbestendig.”

Warmtenetten kunnen ook helpen om een piekvraag naar elektriciteit in de winter te voorkomen. Als alle huizen in Nederland namelijk op warmtepompen overgaan, zal dat ’s winters tot een overbelasting van het elektriciteitsnet leiden. ’Hierover spreekt Ingmar Ploemen van Shell New Energies in dit interview 

In de komende jaren wil Shell duurzame warmte ontwikkelen in nauwe samenwerking met andere partijen. “Die samenwerking is noodzakelijk, omdat warmte leveren veel meer voeten in de aarde heeft dan het leveren van gas of elektriciteit”, vervolgt Van Hoogstraten. “Het ontwikkelen van warmtenetten vraagt om een goed samenspel tussen zowel bewoners, lokale overheden, netbeheerders als warmteleveranciers. Die hebben elkaar nodig, want hoewel de aanleg van een warmtenet vaak de beste oplossing zal blijken te zijn, is dat altijd ingrijpend in de buitenruimte en soms ook achter de voordeur.”

Inmiddels is Shell bij de ontwikkeling van een groot aantal duurzame warmteprojecten in Nederland betrokken. Van Hoogstraten geeft een aantal voorbeelden, waarover elders op deze website meer te lezen valt.

Samenwerking geeft aardwarmte in Leeuwarden een vliegende start

In Leeuwarden is de samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma van onschatbare waarde voor Shell vanwege de lokale kennis en ontwikkelingskracht. Daarnaast is er ook nauwe samenwerking met warmtebedrijf Ennatuurlijk, dat al een warmtenet in Leeuwarden heeft. “Met partners die de lokale kennis en ervaring met warmtenetten inbrengen maakt ons project in Leeuwarden een vliegende start”, aldus Van Hoogstraten.

Samenwerking met Firan biedt keuzevrijheid in Rijnland-gebied

Voor de ontwikkeling van aardwarmte in het Rijnland-gebied is Shell een samenwerking aangegaan met projectontwikkelaar D4 en onafhankelijk netbeheerder Firan. Van Hoogstraten: “Door dit project parallel met een onafhankelijk netbeheerder te ontwikkelen ontstaat er keuze voor bronnen en leveranciers. In onze economie is keuzevrijheid een machtig mechanisme en daar hopen we in dit project ons voordeel mee te doen.”

Met Havenbedrijf Rotterdam duurzame warmte winnen onder de Maasvlakte

Shell en het Havenbedrijf Rotterdam kijken samen naar de mogelijkheden om aardwarmte in de bodem onder de Maasvlakte te winnen. “Het mooie is, dat dit project prachtig aansluit bij de plannen van het Havenbedrijf Rotterdam om het havencomplex geheel te verduurzamen. Het draagt dus bij aan de ontwikkeling van zowel de vraag naar warmte als van een warmte-infrastructuur”, aldus Van Hoogstraten.

Van elkaar leren bij Buurtwarmte Noordwest in Groningen

In Groningen werken duurzame energiecoöperatie Grunneger Power, het lokale energiebedrijf Warmtestad en Shell aan een wijkcentrale voor duurzame warmte voor de wijken in het noordwesten van de stad. “In deze samenwerking levert Shell de technische kennis over aquathermie en warmtepompen en leert tegelijkertijd een boel over de wijkgerichte aanpak en samenwerking met bewoners”, aldus Van Hoogstraten.

Meer warmte aftappen van datacentra

Shell werkt samen met cleantechbedrijf Asperitas om meer bruikbare warmte te kunnen aftappen van datacentra. “In deze samenwerking komen de technische competenties van Asperitas en Shell prachtig samen. Voor de afname van de warmte zoeken we dan weer samenwerking met andere partijen”, legt Van Hoogstraten uit.

Uitbreiden van de aardwarmtewinning in De Lier

In de Lier winnen De Bruijn Tomaten en Harting Holland aardwarmte, waarmee ze hun kassen voor 80% duurzaam verwarmen. Samen met Shell en Warmtebedrijf Westland wordt er gekeken naar uitbreiding met behulp van een nieuwe bron om daar 100% van te maken, om daarnaast ook andere afnemers in het Westland en omgeving van duurzame warmte te voorzien.

Meer Shell

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.