Op 25 september heeft de Gemeente Leeuwarden een samenwerkingsovereenkomst gesloten met warmtebedrijf Ennatuurlijk voor de aanleg van een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden. De duurzame aardwarmte voor het netwerk zal komen van Geocombinatie Leeuwarden (GCL). Dit is een consortium, waarin Shell, Energie Beheer Nederland (EBN), Bouwgroep Dijkstra Draisma en Ennatuurlijk samen optrekken.

Als begin volgend jaar alle vergunningen binnen zijn, gaat GCL aan de zuidkant van de stad een proefboring doen met Shell als operator. Uit seismisch onderzoek blijkt dat zich hier op bijna drie kilometer diepte een geschikte aardlaag bevindt om aardwarmte uit te winnen. De eerste bron zal goed zijn voor het verwarmen van 10.000 à 12.000 woningequivalenten, waarbij elk kantoor is omgerekend naar een aantal woningen.

“Het potentieel voor warmtewinning in de ondergrond moet natuurlijk wel bewezen worden. Hiervoor moet Shell een proefboring doen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat daar een goede warmtebron aanwezig is”, zegt Ernst Japikse, algemeen directeur van Ennatuurlijk.

Als de proefboring succesvol is, zal GCL de bron meteen veilig en betrouwbaar ontwikkelen. Tegelijkertijd begint Ennatuurlijk met de aanleg van het warmtenet. Ongeveer een jaar na het testen van de proefboring zullen dan de eerste klanten aardwarmte afnemen.

Al een jaar geleden heeft Ennatuurlijk met enkele grote potentiële afnemers, waaronder Achmea, ING Bank, het Rijksvastgoedbedrijf en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), afgesproken dat zij aardwarmte zullen afnemen zodra die beschikbaar is. Japikse: “Dit biedt ons de garantie, dat we een deel van de aardwarmte meteen kunnen afzetten. Zo’n garantie heb je bij een investering van tientallen miljoenen euro’s echt wel nodig.”

Daarnaast kunnen de twee bestaande warmtenetten van Ennatuurlijk in Leeuwarden worden geïntegreerd, waarbij het warmtenet van de wijk De Zuidlanden mee gaat in de eerste fase van het project.

De bewoners hoeven volgens hem niet bang te zijn, dat ze te veel gaan betalen. “De Warmtewet beschermt hen hiertegen. Deze wet regelt de maximum prijs voor warmte en hierop wordt gehandhaafd.”

In de vervolgfase zal er wijkgericht worden samengewerkt met de gemeente, energiecorporaties en woningcorporaties. Japikse: “De woningcorporaties bezitten veel woningen in de stad. Daardoor is het mogelijk in één klap een groot aantal woningen te verduurzamen. Uiteraard streven we ernaar om de aanleg van het warmtenet te combineren met andere soorten werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan renovatie.”

Meer Shell

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Samenwerken aan duurzame warmte

“Bij Shell voorzien we dat warmtenetten in de komende decennia een grote rol gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen”