Steven Volkers

“Door de overstap naar het grotere plan zijn we momentum kwijt geraakt. We doen nu ons best om de bewoners van Paddepoel voor het plan van een groter warmtenet te winnen”, zegt Steven Volkers, de huidige directeur van Grunneger Power, die nauw betrokken is bij het project. Grunneger Power is een coöperatie van burgers die duurzame energie ontwikkelt en levert, bij voorkeur afkomstig van lokale bronnen.

Oorspronkelijk waren de Gemeente Groningen en het lokale energiebedrijf Warmtestad van plan aardwarmte te winnen op de nabijgelegen universiteitscampus Zernike en die te gebruiken voor het verwarmen van flats dichter bij het stadscentrum. De bewoners van Paddepoel vroegen of zij ook aardwarmte konden krijgen. Maar dit plan ging niet door vanwege de mogelijke risico’s van het boren in de bodem bij Groningen.

Toen stapte Grunneger Power in en werkte samen met de bewoners een nieuw plan uit: ’s zomers warmte onttrekken aan het nabijgelegen riviertje Reitdiep, deze warmte veilig opslaan in een waterhoudende laag op ca. 150 diepte om die ’s winters weer aan deze laag te onttrekken en met behulp van warmtepompen op en hogere temperatuur te brengen.

“Met een investering van ongeveer € 13 miljoen voor het verwarmen van circa 500 woningen bleek dit een kostbare oplossing te zijn”, zegt Steven Volkers, de huidige directeur van Grunneger Power. “We hadden dit graag willen doorzetten als eerste pilot. Maar de economisch haalbaarheid en schaalbaarheid gaven de doorslag bij de beslissing om een alternatief plan op te stellen.”

Grunneger Power werkt nu samen met de Gemeente Groningen, Shell en verschillende bewoners aan het zogeheten Buurtwarmteplan, waarbij ook de wijken Vinkhuizen en Selwerd betrokken zijn en dat in mei 2021 klaar zijn. “Het gaat dan in totaal om circa 3.100 woningen. Op die schaal komt de investering per woning beduidend lager uit en zal deze op termijn gemakkelijker terugverdiend kunnen worden. Bovendien kunnen we dit ontwerp van een grootschalig warmtenet dan ook kopiëren naar andere wijken”, aldus Volkers.

Shell doet mee om te leren van de techniek en van het ontwikkelen van een warmtenet in nauwe samenwerking met andere partijen en burgers.

“Het buurtcollectief betreedt nu een groter speelveld. Dat was niet voorzien. De bewoners zijn nu bezig om zich opnieuw te organiseren en te verhouden tot het grotere plan. Overigens heeft het merendeel van hen altijd gezegd, dat ander buurten mee moeten kunnen doen. In de aankomende fase denken en beslissen ze mee bij het maken van technische keuzes en hoe een gezamenlijke buurtwarmte coöperatie in de exploitatie fase er uit zal kunnen gaan zien. Via joint fact finding willen we uiteindelijk tot de beste keuzes komen”, aldus Volkers.

Meer Shell

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Samenwerken aan duurzame warmte

“Bij Shell voorzien we dat warmtenetten in de komende decennia een grote rol gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen”