Woman standing

Stappen zetten

Het is druk aan het klimaatfront. Studies en conferenties vechten om aandacht in de media. De rode draad in de berichtgeving is dat het terugdringen van de uitstoot van CO2 te langzaam gaat, in Nederland en in de wereld. Veel woorden en (te) weinig daden, zo zou je de kritiek kunnen samenvatten.

Door Marjan van Loon President-directeur Shell Nederland op 10 jan. 2019

Er is alle reden om meer concrete stappen te zetten op het gebied van de energietransitie. Maar de veranderingen in ons energiegebruik zijn niet zelden complex en kostbaar en vragen om samenwerking tussen niet altijd de meest voor de hand liggende partners.

Die verklaringen zijn echter geen excuus tot achterover leunen. Integendeel, het is een aansporing om extra stappen te zetten. We hebben dit jaar hard gewerkt aan het Klimaat- en Energieakkoord, wat heel veel praten betekende. In 2019 moeten we onze volle energie gebruiken om het een jaar van daden te maken. Dat is mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar.

Shell heeft de ambitie een actieve speler te zijn in de energietransitie. Als bedrijf doen we mee aan het Nederlandse doel om in 2030 de CO2-uitstoot te hebben gehalveerd. Dat betekent actie in onze fabrieken, via nieuwe projecten, maar ook via de producten voor onze klanten.

We hebben al een eerste basis gelegd. In dit nummer van Shell Venster staan verschillende voorbeelden die niet altijd het journaal of teletekst hebben gehaald. Neem het nieuwe, grote zonnepark op het chemiecomplex van Shell Moerdijk. Of neem de opmars van LNG als schonere brandstofoptie in de scheepvaart. En ook de ingebruikname van de SDA-installatie op de raffinaderij in Pernis levert klimaatvoordelen.

Er gebeurt dus van alles, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Als het veel praten vraagt om samen tot verdere acties te komen, moeten we dat gewoon doen. Ook. Maar alleen om woorden om te kunnen zetten in daden.