De ringleiding van vijftig kilometer lengte loopt langs bedrijven in het havengebied naar Maasvlakte 2, gaat daar in zee en komt uit bij een platform van waar de CO2 onder druk in de ondergrondse velden wordt gepompt. Er gaat overigens al sinds 2005 CO2 van Shell Pernis via een pijpleiding naar tuinbouwkassen in het Westland waar de CO2 de groei van gewassen bevordert. Die pijpleiding zal in de toekomst een aftakking zijn van de grote CO2-pijpleiding richting zee.

Wat levert die CO2-ringleiding op?

Raffinaderijen en chemiebedrijven kunnen hiermee hun CO2-uitstoot snel verminderen en zo helpen de nationale CO2-doelstelling in 2030 te realiseren.

Om hoeveel CO2 gaat het per jaar?

Vanaf ongeveer 2022 kan er twee miljoen ton CO2 per jaar in de oude gasvelden worden opgeslagen. Dit kan oplopen tot vijf miljoen ton in 2030, dat is circa vijftien procent van de huidige CO2-uitstoot van 35 miljoen ton in de Rotterdamse regio.

Hoeveel kan er worden opgeslagen?

In eerste instantie kan er tot veertig miljoen ton worden opgeslagen. In gasvelden verder weg op de Noordzee is ruimte voor de opslag van ruwweg driehonderd miljoen ton CO2.

Wat kost dat allemaal?

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland. Het precieze bedrag is pas bekend als er een volledig plan op tafel ligt.

Wat kost het de bedrijven om CO2 te laten opslaan?

De bedrijven gaan mogelijk dertig euro per ton betalen voor het transporteren en opslaan van de CO2. Dit is exclusief de kosten die ze maken met het afvangen van de CO2 en het transporteren daarvan tot aan de ringleiding.

Is de CO2-opslag veilig?

De oude lege gasvelden liggen twee tot drie kilometer onder de zeebodem. Ze bestaan uit zandgesteente dat met een gasdichte laag is afgesloten. Eerder lag er aardgas miljoenen jaren in opgesloten. Daar komt nu CO2 voor in de plaats. De CO2-reservoirs zullen constant bewaakt worden met detectieapparatuur.

Is er al ervaring met CO2-opslag opgedaan?

Sinds 2004 haalt Nederland bij de gaswinning uit de Noordzee CO2 uit het gas en pompt dat in een leeg gasveld in Blok K12-B (150 km ten noordwesten van Amsterdam). In de hele wereld zijn er zeker twintig tot dertig projecten, waar per jaar tegen de veertig megaton CO2 ondergronds wordt opgeslagen.

Is het niet beter om alle geld in te zetten voor het ontwikkelen van CO2-neutrale processen?

Het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN zijn voorstander van een en-en-benadering. De opvang en opslag van CO2 kan op vrij korte termijn op gang komen, waardoor er een veel grotere kans is dat de klimaatdoelen worden gehaald. Tegelijkertijd kan de industrie werken aan het vernieuwen en verduurzamen van haar processen, zodat CO2-opslag op een gegeven moment overbodig zal zijn.