De beelden van de Rotterdamse haven liggen vast in het collectief geheugen. Containerreuzen, olietankers, sleepbootjes die de giganten veilig van zee naar een ligplaats begeleiden, of juist de omgekeerde route mogelijk maken. Overslag en opslag; ze zitten in de genen van de grootste, niet-Aziatische haven. In het van oost naar west ruim vijftig kilometer uitgestrekte haven-, industrieelcomplex klopt de hartslag van de wereldeconomie.

Op het meest westelijke puntje van de nieuwe Maasvlakte, daar waar nog geen tien jaar geleden de zee nog de zee was, groeit een nieuwe loot aan de activiteiten van de haven. De Rotterdamse haven heeft de offshore ontdekt en bereidt zich voor op een groei van de werkzaamheden.

Lees het hele artikel in Shell Venster