1. Om officials, staf en genodigden te vervoeren zijn 500 Toyota Mirai’s beschikbaar. De productie van deze waterstofauto startte in 2014. Daarnaast staan nog 3.200 elektrische auto’s met een stekker klaar.

2. Een groot deel van het atletendorp van de Spelen, circa 6.000 appartementen, krijgt elektriciteit verkregen uit waterstof

3. In en rond het Olympisch dorp komen tijdelijke waterstofpompen waar de voertuigen kunnen tanken. In heel Tokio moeten het er minstens 35 zijn.

4. De bedden in de appartementen van de atleten zijn gemaakt van kringloopkarton.

5. De Olympische toorts is gemaakt van eerder gebruikt aluminium

6. De vlammen van zowel de fakkel als de Olympische vlam in het stadion branden op waterstof. Daaraan is een mengsel toegevoegd om de vlammen zichtbaar te maken; waterstof zelf brandt (bijna) onzichtbaar. Een speciaal gebouwde waterstoffabriek in Name-prefectuur Fukushima, maakt de brandstof.

7. Een deel van de paviljoens in het Olympisch dorp is gebouwd met duurzaam gewonnen hout uit 63 verschillende provincies en gemeenten. Na de Spelen gaat het hout van die paviljoens naar hergebruik voor openbare bouwwerken.

8. Het organisatiecomité heeft aangekondigd de niet te vermijden CO-uitstoot van de Spelen te zullen compenseren.

9. Bij de uitreiking van de medailles staan de winnaars op een podium gemaakt van hergebruikt plastic. Via een speciale actie kon het Japanse publiek plastic inleveren. Dat leverde een kleine 25 ton op.

10. Toyota levert 100 waterstofbussen om atleten en bezoekers te vervoeren. De Stora-bussen, in productie genomen in 2018, hebben tien waterstoftanks met een totale inhoud van 600 liter. De bussen hebben een extra accu aan boord voor het geval dat de brandstofcel zou uitvallen.

11. Alle medailles zijn gemaakt van eerder gebruikte metalen. In de periode april 2017 tot maart 2019 zijn daarvoor ruim 6 miljoen gebruikte mobiele telefoons ingezameld. Dat levert genoeg metalen op voor de naar schatting 5.000 bij de Olympische en Paralympische Spelen uit te reiken medailles.

12. De elektriciteit die tijdens de Spelen wordt verbruikt, komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind

Meer Shell

Shell brengt waterstof naar spelen

Japan zet bij de Olympische Spelen grootscheeps in op waterstof als energiedrager. Die keuze illustreert de wens om een schonere toekomst te realiseren. Shell is betrokken bij het opzetten van een commercieel haalbare waterstofketen voor Japan.

De Olympische waterstofspelen

De Olympische Spelen in Tokio zet, met behulp van waterstof, in op duurzaamheid.  Lees meer over de Olympische waterstofspelen op deze pagina.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2