Shell Spaarzegels

Shell is in 2012 gestopt met het Shell Zegel Programma. Volle spaarkaarten konden nog tot 31 maart 2014 worden ingewisseld tegen Air Miles. Aanvragen die na 31-03-2014 worden ontvangen zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Verzilveren van Shell waardecertificaten

Van 1992 tot 2004 kon op Shell stations gespaard worden voor Shell waardecertificaten.

Bent u in het bezit van een Shell waardecertificaat? U ontvangt over maximaal 20 jaar na de afgiftedatum rente. Het Shell waardecertificaat kan tot maximaal 25 jaar na de afgiftedatum ter verzilvering aangeboden worden. Kijk op de achterkant van uw waardecertificaat voor de voorwaarden. U dient dan de achterkant van het Shell waardecertificaat volledig in te vullen met opgave van uw bankrekeningnummer in Nederland en het in te leveren op een Shell station.

De Shell waardecertificaten zijn uitgegeven in een tijd dat er nog geen sprake was van de inmiddels bekende IBAN codes waardoor de documenten onvoldoende posities aanbieden om achter de tekst Girorekening of Bank nr. uw giro- of banknummer te noteren. U kunt echter gewoon de IBAN code vermelden waarna deze voor de uitbetaling wordt gebruikt. Als de girorekening of het banknummer reeds is ingevuld dan kunt u het certificaat toch zoals gebruikelijk op een Shell station inleveren. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat het bedrag op de bijbehorende IBAN code wordt uitbetaald.

Uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u het u toekomende bedrag op het door u opgegeven bank-rekeningnummer. Contante uitbetaling is niet mogelijk.

Goed om te weten!

Alle waardecouponkaarten die voor 1.1.2002 zijn ingeleverd hebben een guldenwaarde. Hierbij wordt de waarde in onderstaande rekentool omgezet in euro's met de koers van 2.20371. 

Alle waardecouponkaarten die vanaf 1.1.2002 zijn ingeleverd (ook met gecombineerde gulden/euro waardecoupons) hebben een eurowaarde van € 18,40, welke na 1 jaar 25% premie krijgen = € 23,-- en daarna opgebouwde bedragen met variabele rente.

Omdat de waardecoupon na de invoering van de euro iets duurder is geworden (fl. 0,50 = € 0,22689, daarna kostte deze € 0,23) ontstaan afwijkende waarden t.o.v. de waardecouponkaarten die na 1.1.2002 zijn ingeleverd en waarbij de waarde in euro's wordt geregistreerd.

Waarde per 1 april 2019

Waardetabel

De waarde van uw waardecertificaat is afhankelijk van de uitgifte-datum van het certificaat. Deze datum vindt u aan de linkerzijde van het document, zie voorbeeld.

Aan de hand van de uitgifte-datum kunt u de waarde uit de tabel aflezen.

De waarde bij uitbetaling kan iets hoger zijn dan de waarde in de tabel omdat er ook nog een termijn ligt tussen de datum waarop de waarden zijn bepaald en de datum waarop er daadwerkelijk wordt uitbetaald.

De werkelijke waarde wordt dus bepaald op het moment dat de uitbetaling bij ons wekelijks de deur uitgaat.

Tot 20 jaar na uitgiftedatum wordt wekelijks de waarde berekend. Daarna blijft de waarde gelijk aan de laatste waardebepaling.

Bescherming persoonsgegevens

Indien u onlangs uw waardecertificaat bij Shell heeft ingeleverd, dan ontvangt u van ons een privacy statement.

Shell moet aan de regels met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens voldoen.

Hiertoe is een Privacy Statement afgegeven.