De CO2-uitstoot van uw auto compenseren

Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken moeten we onze CO2-uitstoot terugdringen. U kunt hier zelf al veel aan doen. Overstappen op een alternatieve brandstof kan het probleem bijvoorbeeld verminderen. Lukt u dit nog niet? Maak dan gebruik van onze CO2-compensatie mogelijkheid. Zo compenseert u de CO2-uitstoot van uw voertuig. Gewoon met uw Air Miles.

Voorkomen. Vervangen. Compenseren.

Voordat u besluit de CO2-uitstoot van uw voertuig te compenseren, is het belangrijk om eerst de CO2-uitstoot van uw auto zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te verlagen. Dit kan door zo min mogelijk brandstof te gebruiken door minder te rijden of door het aanpassen van uw rijgedrag. De Shell Drive App waarin u uw rijgedrag en brandstofefficiëntie kunt meten en verbeteren, is hierbij een handig hulpmiddel. Ook het vervangen van uw auto door een efficiëntere auto of een auto die (gedeeltelijk) elektrisch rijdt kan de CO2-uitstoot verminderen.

CO2-uitstoot volledig verlagen of voorkomen kan op dit moment moeilijk zijn. Daarom biedt Shell de mogelijkheid om de resterende CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in CO2-compensatieprojecten.

De CO2-compensatieprojecten

Shell werkt over de hele wereld samen aan projecten die de uitstoot van CO2 compenseren. Tegelijkertijd dragen deze projecten bij aan het verbeteren van het bestaan van lokale gemeenschappen en het beschermen van de natuur. Deze projecten genereren CO2-credits die worden gebruikt om de uitstoot van uw voertuig te compenseren.

Een voorbeeld van een compensatieproject is het Kasigau Corridor Project in Kenia. Het project is door Wildlife Works ontwikkeld en beschermt 200.000 hectare bedreigd bosgebied. Dit is een essentieel gebied voor bedreigde planten en dieren zoals leeuwen, jachtluipaarden en meer dan 2.000 olifanten. Tot nu toe zijn er met het project 300 banen gecreëerd, meer dan 50.000 bomen geplant, nieuwe klaslokalen en studiebeurzen voor lokale studenten gefinancierd en is de toegang tot drinkwater van meer dan 25.000 mensen verbeterd.

Hoe werkt CO2 compenseren met Air Miles?

De projecten waarin geïnvesteerd wordt genereren CO2-credits. Een CO2-credit staat gelijk aan vermindering van 1 ton CO2 in de atmosfeer. Als uw voertuig bijvoorbeeld 100 ton CO2-uitstoot, wordt dit gecompenseerd met 100 CO2-credits. Met uw Air Miles worden CO2-credits gekocht.

Certificaat met gekochte CO2-credits

 

Wat doet Shell nog meer?

Shell ondersteunt de afspraken die zijn gemaakt in het zogenaamde “Parijs akkoord”, dat zich ten doel heeft gesteld klimaatverandering te beperken tot maximaal 2oC. We compenseren de CO2-uitsoot van ons eigen wagenpark, maar leveren bijvoorbeeld ook vanuit onze raffinaderij in Pernis CO2 aan tuinders en restwarmte wordt geleverd aan Rotterdamse huizen. De energie is voldoende om in de warmtebehoefte van 16.000 huishoudens te kunnen voorzien.

Kijk voor meer informatie op energietransitie en #makethefuture.