Hoe komen brandstofprijzen tot stand?

Klik hieronder op de cijfers 1 t/m 4 voor meer informatie. Genoemde prijzen zijn voorbeeldprijzen, in euro per liter Euro 95 benzine, uitgaande van een pompprijs van 1,599. Prijsverhoudingen kunnen per dag verschillen.

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied
Hoe komen brandstofprijzen tot stand?
Detail 1

Ruwe olieprijs

Ongeveer 21% van de pompprijs (€0,332) wordt bepaald door de prijs van ruwe olie. Deze winnen we overal ter wereld. Vraag en aanbod (wereldwijd) beïnvloeden de prijs. Deze zijn op hun beurt afhankelijk van zaken als internationale politiek en economie, valutaschommelingen, de beschikbaarheid van olie en zelfs natuurrampen.

Detail 2

Raffinagekosten

Na winning wordt de ruwe olie in een olieraffinaderij verwerkt tot verschillende producten. De kosten voor brandstofverwerking verhogen de prijs met 2% tot €0,364. Hier worden onder andere de wettelijk verplichte bio-componenten toegevoegd, maar ook de prestatiebevorderende additieven voor onze Shell V-Power brandstoffen.

Detail 3

Opslag- & transportkosten

Na de raffinage wordt de brandstof getransporteerd en tijdelijk opgeslagen. Dit verhoogt de pompprijs met ongeveer 3% tot €0,418. Hieronder vallen ook kosten voor het opslaan van de zogenaamde strategische oliereserves. Dit zijn reserves waar de overheid een beroep op kan doen in tijden van crisis.

Detail 4

Accijnzen, exploitatie en BTW

De overheid heft accijnzen en stelt deze elk jaar per brandstof vast. Bij Euro 95 benzine is dit 45,6% van de pompprijs. Opgeteld staat de prijs nu op €1,147. Exploitatiekosten (11%) zoals huur, materiaal en personeel verhogen deze tot €1,322. Over dit totaal wordt tot slot 21% BTW geheven. Zo komt de eindprijs op €1,599.

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied

In de diagrammen hierboven valt gelijk op dat de ruwe olieprijs & raffinagekosten voor diesel, met 31% van de pompprijs, hoger liggen dan voor benzine (23%) en LPG (28%). De opslag- & transportkosten liggen voor alle producten rond de 3%. De exploitatiekosten zijn voor LPG het hoogst: 28%. Voor diesel en Euro 95 benzine zijn de exploitatiekosten gelijk, maar procentueel bedragen deze 13,5% voor diesel en 11% voor benzine. Wat betreft accijnzen staat benzine bovenaan met 45,6%, gevolgd door diesel (34,9%) en LPG (23,8%). De BTW heeft met 17,4% van de eindprijs bij alle brandstoffen een even groot aandeel.

Premium brandstoffen

Shell V-Power benzine en Shell V-Power diesel zijn speciaal ontwikkeld om de prestaties en efficiëntie van uw motor te verbeteren. Dit brengt hogere productkosten met zich mee, waardoor de prijzen van deze premium producten vaak hoger liggen. Ze zijn onze best presterende brandstoffen.

Veelgestelde vragen over brandstofprijzen