Van een universiteit in Oostenrijk tot een biomassacentrale in Moerdijk. Effectieve samenwerkingsverbanden zijn cruciaal om nieuwe technologieën op te schalen en kennis te delen. “De interactie en samenwerking met andere experts bepaald voor een groot deel het plezier in mijn werk.” Aldus Shell-onderzoeker Gabrielle. Daarnaast vraagt een nieuwe technologie ontwikkelen om een flinke dosis nieuwsgierigheid.  “Ik houd van de uitdaging van het onbekende terrein.“

Wat heb je in je hand?

“Een potje met sorbent. Dat is een adsorptiemiddel waarmee je CO2 uit afvalgassen kan halen.”

Aan welke oplossing werk je mee?

“Deze korrels kunnen CO2 uit rookgassen halen. Voordat de rookgassen de schoorsteen in gaan, worden deze naar een installatie geleid waarin de korrels circuleren. Hier hecht de CO2 aan de korrels in een zogeheten adsorberkolom. Vervolgens komt aanzienlijk schoner rookgas, met 90% minder CO2, uit de schoorsteen. In de installatie laten de korrels de CO2 weer los in een zogenoemde regeneratorkolom. Deze CO2 kunnen we opslaan of hergebruiken. De korrels blijven ongeveer een jaar circuleren in de installatie totdat ze aan vervanging toe zijn. De totale kostenbesparing ten opzichte van bestaande technologieën die een vloeibare amine-oplossing gebruiken schatten we in op 25%. De Solid Sorbent Technologie draagt eraan bij om de uitstoot van broeikasgassen door industrieën op een efficiënte en betaalbare wijze te verminderen.”

“Deze technologie kan voor tientallen jaren als oplossing dienen. We kunnen nu eenmaal niet van de ene op de andere dag over naar nieuwe energievormen.”

Wat doe jij precies?

“Onder de noemer TulipGreenCO2 werk ik aan het ontwerp van een zogeheten SST-installatie op de energiecentrale BMC Moerdijk . Met deze installatie kunnen we de nieuwe technologie toepassen op de rookgassen van de centrale. Naast het ontwerp van de installatie, kijken we bijvoorbeeld hoe we onze unit kunnen aansluiten op de installatie van BMC. We kijken onder meer hoe we maximaal gebruik kunnen maken van de voorzieningen die BMC heeft zoals bijvoorbeeld stoom, elektriciteit, koelwater, de controlekamer en weegbrug. Maar ook wat de beste plek is voor onze installatie bij BMC. Daarnaast onderzoeken we in het lab nieuwe sorbents, zodat we nog efficiënter CO2 kunnen adsorberen. “

En waarom?

“TulipGreenCO2 is een demonstratieproject. Demonstreren betekent dat we de technologie moeten de-risken, zoals dat heet. Dit is een nieuwe technologie. Iets bouwen dat weliswaar heeft bewezen op kleine schaal te werken, brengt andere uitdagingen met zich mee als je het gaat opschalen. Het is daarom heel gebruikelijk om eerst een kleinere versie van een commerciële installatie te bouwen. Hierin test je of de technologie mechanisch gezien ook werkt zoals je het had bedacht. Het proces van adsorberen en regenereren werkt. De installatie die we daarvoor nodig hebben wordt speciaal ontworpen voor deze toepassing en is als zodanig nieuw. Zo bekijken we bijvoorbeeld of de sorbent goed door de installatie circuleert. Er zullen vast dingen voor het eerst gebeuren, zo kunnen we leren voordat de technologie op nog grotere schaal toegepast kan worden.”

Met wie werk je samen?

“Samen met de University of Vienna hebben we een pilot gedaan bij een biomassacentrale in Oostenrijk. Deze proef was voor 1 ton CO2 per dag. Daarmee hebben we bewezen dat de technologie werkt. Voor de volgende stap, het demonstratieproject, werken we samen met BMC Moerdijk. Zij worden de host-site. BMC Moerdijk verbrandt kippenpoep en wekt daarmee groene stroom op. Voldoende om een stad als Den Bosch van energie te voorzien. Van de as wordt kunstmest gemaakt. Die circulariteit is straks ook mogelijk voor de rookgassen door de CO2 af te vangen. De proefopstelling uit Oostenrijk staat al bij BMC om verschillende sorbents te testen. Voor de grotere installatie bij BMC gaan we een consortium vormen, dan komen er nog meer partners bij.”

Wat heeft de consument eraan?

“We ontwerpen het demonstratieproject bij BMC Moerdijk voor een capaciteit van 150 – 200 ton CO2 per dag, met het doel deze te hergebruiken of op te slaan. Dat staat gelijk aan de uitstoot van ruim 7000 huishoudens. Als deze demonstratie een succes is, kan dit wereldwijd meehelpen aan minder CO2 in de lucht.”

Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS), ofwel het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan is één van de maatregelen om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. Shell-ingenieurs zoals Gabrielle werken aan de zogeheten Solid Sorbent Technologie (SST). Dit is een technologie, die een vast adsorptiemiddel gebruikt om CO2 te scheiden van rookgassen afkomstig van (bio)gasgestookte elektriciteitscentrales, industrie (b.v. cement, staal, chemie) of waterstofproductie. 

Meer Shell

Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS)

Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS), ofwel het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan is één van de maatregelen om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. 

Gastechnologieën

Ontdek hier de rol die gastechnologieën in de energietransitie kunnen spelen.”

Onderzoek in ETCA

Wat doet Shell allemaal in ETCA en welk soort onderzoek wordt hier uitgevoerd?

Knappe handen

Handen uit de mouwen voor techniek. Shell-onderzoekers vertellen wat ze doen, waarom ze dat doen en wat u er straks aan heeft.