Waterstof kan op verschillende manieren een grote rol spelen in de energietransitie. De industrie gebruikt waterstof nu al op grote schaal als bouwsteen voor alledaagse producten. Als deze waterstof ‘groen’ geproduceerd wordt, worden de eindproducten dus ook duurzaam. Zogeheten 'groene' waterstof wordt met duurzame elektriciteit van wind of zon geproduceerd.

‘Grijze' waterstof wordt uit fossiele brandstof gemaakt; hierbij komt CO2 vrij. Dan is er nog een 'blauwe' variant. Hierbij gaat de vrijgekomen CO2 permanent in opslag, in bijvoorbeeld lege gasvelden op zee, waardoor de zo verkregen waterstof klimaatneutraal is. Verder kan waterstof gebruikt worden voor de opslag van groene elektriciteit geproduceerd door bijvoorbeeld zon of wind, voor de gebouwde omgeving en voor de mobiliteitssector. Er rijden al personenauto’s, vrachtwagens en bussen op waterstof, maar waterstof kan in de toekomst ook als energiedrager dienen voor scheepvaart of treinen.

ETCA produceert groene waterstof met elektriciteit die wordt opgewekt door 232 zonnepanelen die speciaal hiervoor op het dak liggen. Deze groene stroom zet in een zogenoemde elektrolyser water om in waterstof en zuurstof.

Een deel van de geproduceerde waterstof gaat naar ETCAs eigen waterstofpomp. ETCA heeft twee waterstofauto’s in gebruik die ter plekke gevuld kunnen worden. Shell-medewerkers gebruiken deze waterstofauto's om zakelijke kilometers emissievrij te rijden. Een ander deel gaat naar de gas-to-liquids (GTL) proefinstallatie. GTL is een technologie die in plaats van olie aardgas gebruikt om vloeibare producten te maken zoals brandstoffen voor (vracht-)auto’s met dieselmotoren of kerosine voor vliegtuigen. Maar ook grondstoffen voor alledaagse producten zoals wasmiddelen, cosmetica en kunststof. Een tweede duurzaamheidsslag wordt gemaakt als in plaats van aardgas, groene waterstof samen met kooldioxide (CO2) gebruikt wordt als grondstof voor de proeffabriek. Lees hierover meer op de GTL-pagina van deze site.

Productie en gebruik van waterstof zijn niet altijd op dezelfde plek. Om optimaal gebruik te maken van alle geproduceerde waterstof is transport noodzakelijk. Transport van grote hoeveelheden waterstof kan bijvoorbeeld door pijpleidingen. Dit wordt nu al gedaan. In 2016 was wereldwijd al 4500 km aan waterstofpijpleidingen in gebruik. Deze leidingen concentreren zich vooralsnog in industriële gebieden, zoals rond Rotterdam. De interesse in en toepasbaarheid van waterstof breidt zich nu snel uit. Hierdoor groeit de behoefte om te kijken of bestaande aardgaspijpleidingen ingezet kunnen worden voor waterstof transport. Shell-onderzoekers bekijken samen met andere bedrijven, universiteiten en kennisinstituten hoe dit het beste kan, door bijvoorbeeld het materiaal, het ontwerp en de constructie van bestaande aardgaspijpleidingen te bestuderen en analyseren.

Meer waterstof

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

De ontwikkeling van rijden op waterstof in Nederland

Op 13 oktober was de opening van het waterstofstation Den Ruygenhoek nabij Hoofddorp.  Het eerste waterstofvulpunt is open. De komende weken voeren we nog wel een aantal testen uit. Hierdoor zal het station soms niet beschikbaar zijn. Houd de H2.LIVE app in de gaten voor de laatste status van het vulpunt. 

Wie, wat, waterstof

Wat is waterstof? En hoe maak je het? Twaalf weetjes over waterstof.