Diversiteit leidt op zichzelf niet direct tot positieve resultaten. Alleen als onderlinge verschillen gewaardeerd en geaccepteerd worden en iedereen zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelt, kun je spreken van een succesvol D&I-beleid”, zegt Nicole van Ingen, Executive Vice President Talent & Development en verantwoordelijk voor het wereldwijde D&I-beleid van Shell.

Diversiteit bij Shell Nederland

In Nederland richt Shell zich vooral op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, cultuur en mensen met een beperking. “Per groep bekijken we waar de obstakels liggen als het gaat om het aantrekken van deze mensen, hoe we ze binnen Shell kunnen houden en wat we kunnen doen om een optimaal werkklimaat voor deze mensen te creeëren. Elke groep kent zijn eigen netwerken en zichtbare evenementen. Collega’s kunnen zich gemakkelijk aansluiten”, stelt Marloes Michon, sinds juni 2014 Vice President HR Operations in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg.

In de industriesector loopt Shell voorop als het gaat om D&I. En ook in Nederland wil Shell zich op dit vlak blijven onderscheiden. Marloes: “We willen aantrekkelijk zijn voor diverse, talentvolle mensen. We hebben ze ook wat te bieden. Een baan bij een internationaal bedrijf met uitstekende doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Je leert veel van al die collega’s met verschillende achtergronden en culturen, kan ik uit eigen ervaring zeggen.”

Lees verder ...

MORE IN Diversity & Inclusion - Jezelf zijn bij Shell